Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 135/07 Burmistrza Wolina z dnia 05 listopada 2007 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Wolin oraz jednostki organizacyjne Gminy Wolin.


Zarządzenie nr 135/07

Burmistrza Wolina

z dnia 05 listopada 2007 r.

 

w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową

Urząd Miasta Wolin oraz jednostki organizacyjne Gminy Wolin.

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r.

w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz.U.z 2006r.poz. 781)

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych ( Dz.U.z 2006r. Nr 123 poz.856)

 

zarządzam

następujący podział obowiązków w zakresie rejestrowania i sporządzania sprawozdania Rb-WS o wydatkach strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Wolin oraz jednostki organizacyjne Gminy Wolin.

 

§ 1

1. Wyodrębniania wydatków strukturalnych z ogółu wydatków budżetowych jednostki budżetowej Urząd Miasta Wolin i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokonują Kierownicy Referatów.

 

2. Pozostałe jednostki budżetowe wyodrębniają wydatki strukturalne, zgodnie

z powołanymi na wstępie przepisami wg zasad ustalonych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych.

 

§ 2

1. Przy wykazywaniu wydatków na cele strukturalne obowiązuje zasada, że do zestawienia wydatków należy przyjmować wyłącznie wydatki tego podmiotu, który poniósł ostateczny koszt realizacji zadania.

 

2. Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki publiczne poniesione na cele strukturalne.

 

3. Kwoty wydatków należy podporządkować odpowiednim obszarom, kategoriom i podkategoriom, zgodnie z instrukcją sporządzania sprawozdania Rb-WS i wpisać wg wzoru pieczątki na dokumencie stanowiącym podstawę wypłaty wydatku.

 

 

 

- 2 -

 

Wzór pieczątki

Wydatek strukturalny

Obszar: ……………………..

Kategoria: ………………….

Podkategoria: ………………

Kwota: ……………………..

Słownie: ……………………

 

Data: …………….. Podpis ……………………

 

§ 3

 

1. Referat Gospodarki Finansowej Urzędu Miasta dokonuje rejestracji wydatków na cele strukturalne wg klasyfikacji wskazanej na pieczątce na koncie

pozabilansowym.

 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy przedstawiają Skarbnikowi zestawienie wydatków strukturalnych do 31 marca następnego roku po roku budżetowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia. Dane w zestawieniu wykazuje się w złotych i groszach. Jednostki organizacyjne Gminy, które nie poniosły wydatków strukturalnych sporządzają sprawozdania negatywne.

 

3. Referat Gospodarki Finansowej Urzędu Miasta sporządza sprawozdanie Rb-WS z wykonania wydatków strukturalnych jednostki budżetowej Urzędu Miasta oraz łączne sprawozdanie w terminie do 30 kwietnia po upływie okresu sprawozdawczego.

 

§ 4

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 135/07

Burmistrza Wolina

z dnia 05 listopada 2007r.

 

 

 

 

Ewidencja wydatków strukturalnych za rok ……….

 

Obszar …………….

Kategoria ………….

Podkategoria ………

 

 

 

Lp.

Nr dokumentu

Data dokumentu

Opis

Kwota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:…………..

 

 

Podpis ………….

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-12-2007 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2007
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 16-01-2008 13:13