herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 27.04.2017 roku o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie? oraz o wyznaczeniu terminu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa. Rafał Wiśniewski 2017-04-28 14:07:42
Obwieszczenie znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 27.04.2017 roku o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie? oraz o wyznaczeniu terminu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa. Rafał Wiśniewski 2017-04-28 14:07:12
Informacja o wolnym stanowisku pracy i ogłoszenie naboru na stanowisko "Stanowisko do spraw zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną i cieplną w Referacie Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie Rafał Wiśniewski 2017-04-28 14:04:31
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 54/17 z dnia 27.04.2017r, w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego nr 8 położonego przy ulicy Zamkowej 5 w Wolinie, przeznaczonego do zbycia zgodnie z uchwałą nr XI/128/15 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 września 2015 roku Patrycja Kowalczyk 2017-04-28 12:47:18
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 53/17 z dnia 26.04.2017r, w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie Patrycja Kowalczyk 2017-04-28 12:44:14
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 52/17 z dnia 19.04.2017r, w sprawie ustanowienia 02 maja 2017 r. dniem wolnym od pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Wolinie Patrycja Kowalczyk 2017-04-28 12:42:37
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 51/17 z dnia 18.04.2017r, w sprawie ustalenia procedury aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin w roku 2017 Patrycja Kowalczyk 2017-04-28 12:41:38
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 50/17 z dnia 18.04.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-04-28 12:40:25
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 49/17 z dnia 12.04.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-04-28 12:39:48
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 48/17 z dnia 12.04.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-04-28 12:38:42
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 47/17 z dnia 10.04.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-04-28 12:37:51
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 46/17 z dnia 05.04.2017r, w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznego punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w Społecznej Szkole Podstawowej w Ładzinie Patrycja Kowalczyk 2017-04-28 12:37:02
[2017] Oferty inwestycyjne w Gminie Wolin - GB Rafał Wiśniewski 2017-04-27 15:30:41
[2017] Wolin - Gmina przyjazna inwestorom Rafał Wiśniewski 2017-04-27 15:30:05
Informacja o podmiocie odbierajacym odpady komunale Rafał Wiśniewski 2017-04-27 11:42:33
Informacja o osiągniętych w 2016 roku przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku innymi metodami oraz ograniczeni Rafał Wiśniewski 2017-04-27 11:42:15
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wolin za rok 2016 Rafał Wiśniewski 2017-04-27 11:41:23
Dane teleadresowe Rafał Wiśniewski 2017-04-25 11:32:10
Dane teleadresowe Rafał Wiśniewski 2017-04-25 11:31:54
Dane teleadresowe Rafał Wiśniewski 2017-04-25 11:31:32
Projekty uchwał na XXXIV sesję Beata Polak 2017-04-24 15:27:21
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA z dnia 21 kwietnia 2017r została wydana decyzja nr 5/2017, znak: BIO.6733.3.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Unin, na terenie działek nr 17 i 18/30 położonych w obrębie ewidencyjnym Unin, gmina Wolin. Rafał Wiśniewski 2017-04-24 12:28:45
Dane teleadresowe Rafał Wiśniewski 2017-04-24 12:26:00
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA z dnia 21 kwietnia 2017r została wydana decyzja nr 5/2017, znak: BIO.6733.3.2017.KS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn63PE w miejscowości Unin, na terenie działek nr 17 i 18/30 położonych w obrębie ewidencyjnym Unin, gmina Wolin. Rafał Wiśniewski 2017-04-24 09:14:03
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/400/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 191 obręb Domysłów Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:58:29
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/403/17 Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 12 obręb Ostromice Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:57:30
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałami Nr XXXIII/402/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. dz. 236/23 obręb 4 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:56:26
W Y K A Z Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/407/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku dz. 3/2, dz. 3/1 i cz. 848, cz. 849 obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:54:55
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/406/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. dz. Nr 151/51 pow. 10.369 m? i dz. Nr 331 pow. 345 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:54:24
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/399/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku cz. dz. Nr 27 pow. 500 m? obręb 6 Wolin Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:53:46
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Oświaty Kultury Spraw Społecznych i Organizacyjnych w dniu 24.04.2017 r. Beata Polak 2017-04-20 14:53:26
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/404/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku Dz. Nr 14/1 obręb Warnowo Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:53:12
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 26.04.2017 r. Beata Polak 2017-04-20 14:52:07
Ogłoszenie o XXXIV sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2017-04-20 14:50:53
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/401/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/15 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. dz. 844 obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:45:57
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/405/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 roku dz. 7/2 obręb Chynowo Bernadetta Zyguś 2017-04-20 14:45:03
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.602.1.2017.AS z dnia 19 kwietnia 2017 roku o rozpoczęciu procedury związanej z aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin oraz o naborze wniosków interesariuszy o wpisanie planowanych działań do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wolin. Rafał Wiśniewski 2017-04-20 14:19:32
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.602.1.2017.AS z dnia 19 kwietnia 2017 roku o rozpoczęciu procedury związanej z aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wolin oraz o naborze wniosków interesariuszy o wpisanie planowanych działań do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wolin. Rafał Wiśniewski 2017-04-20 14:18:56
OGŁOSZENIE Burmistrz Wolina zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie obiektu dawnej ?Lodowni? stanowiącej własność Gminy Wolin, położonej na terenie nieruchomości Nr 47/16 przy ulicy Krzywej w Wolinie. Bernadetta Zyguś 2017-04-12 10:34:51
OGŁOSZENIE Burmistrz Wolina zaprasza do składania ofert na zagospodarowanie obiektu dawnej ?Lodowni? stanowiącej własność Gminy Wolin, położonej na terenie nieruchomości Nr 47/16 przy ulicy Krzywej w Wolinie. - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2017-04-12 10:27:41