herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
CHYNOWO Daniel Nesteruk 2019-02-15 08:51:50
OAS.0050.56.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LII/631/14 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 21/5 o powierzchni 0,1092 ha, położonej w Warnowie. Magdalena Kus 2019-02-14 11:32:32
OAS.0050.55.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr III/16/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7, położonego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 w Wolinie. Magdalena Kus 2019-02-14 11:31:25
Referat Gospodarki Nieruchomościami Daniel Nesteruk 2019-02-14 11:27:10
Referat Gospodarki Nieruchomościami Daniel Nesteruk 2019-02-14 11:26:06
Referat Gospodarki Nieruchomościami Daniel Nesteruk 2019-02-14 11:22:26
Dane teleadresowe Daniel Nesteruk 2019-02-14 11:21:05
Sprostowanie do ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: "stanowisko ds. obsługi sekretariatu" w Urzędzie Miejskim w Wolinie Daniel Nesteruk 2019-02-13 19:27:42
Sprostowanie do ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: "Dyrektor Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie" Daniel Nesteruk 2019-02-13 19:26:47
Sprostowanie do ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: "Dyrektor Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie" Daniel Nesteruk 2019-02-13 19:26:25
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 52/19 z dnia 12.02.2019 r., w sprawie zmiany terminu zwołania Zebrania wiejskiego, dotyczącego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Kodrąb Patrycja Kowalczyk 2019-02-13 14:47:30
OAS.0050.60.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. 286/20 pow. 15 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-02-13 14:46:05
OAS.0050.61.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. 286/20 pow. 18 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-02-13 14:45:25
OAS.0050.62.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. 286/20 pow. 335 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-02-13 14:44:39
OAS.0050.63.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. 286/20 pow. 55 m? obręb 3 Wolin Bernadetta Zyguś 2019-02-13 14:43:47
OAS.0050.59.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/729/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku oraz Zarządzeniem nr 51/19 Burmistrza Wolina z dnia 12 lutego 2019 roku dz. nr 164/30 o pow. 808 m?, dz. nr 164/34 pow. 48 m? obręb Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2019-02-13 14:30:58
OAS.0050.57.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku oraz Zarządzeniem nr 50/19 Burmistrza Wolina z dnia 12 lutego 2019 roku dz. 142/22 pow. 807 m? obręb Wolin 2 Bernadetta Zyguś 2019-02-13 14:30:15
OAS.0050.58.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku oraz Zarządzeniem nr 50/19 Burmistrza Wolina z dnia 12 lutego 2019 roku dz. 142/20 pow. 808 m? obręb Wolin 2 Bernadetta Zyguś 2019-02-13 14:29:27
OAS.0050.58.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku oraz Zarządzeniem nr 50/19 Burmistrza Wolina z dnia 12 lutego 2019 roku dz. 142/20 pow. 808 m? obręb Wolin 2 Bernadetta Zyguś 2019-02-13 14:28:50
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 51/19 z dnia 12.02.2019 r., w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej - działki nr 164/30 o powierzchni 808 m2 oraz działki nr 164/34 o powierzchni 48 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXVI/729/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku Patrycja Kowalczyk 2019-02-13 14:01:47
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 50/19 z dnia 12.02.2019 r., w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej - działki nr 142/20 o powierzchni 808 m2 oraz dla działki nr 142/22 o powierzchni 807 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 2 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVII/259/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2012 roku Patrycja Kowalczyk 2019-02-13 13:28:49
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 49/19 z dnia 05.02.2019 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2019 r. Patrycja Kowalczyk 2019-02-13 13:26:24
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 48/19 z dnia 01.02.2019 r., w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy - Pani Jolanty Bartnickiej - do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Wolina i podpisywania pism Patrycja Kowalczyk 2019-02-13 13:23:57
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 47/19 z dnia 01.02.2019 r., w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej zabudowanej - działka nr 1/45, położona w obrębie ewidencyjnym 6 Wolin, przeznaczona do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVI/729/19 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku Patrycja Kowalczyk 2019-02-13 13:19:40
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 46/19 z dnia 01.02.2019 r., w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości gruntowej - działki nr 70/2 i nr 71/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXVII/228/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 roku Patrycja Kowalczyk 2019-02-13 13:15:16
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 45/19 z dnia 30.01.2019 r., w sprawie powołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Patrycja Kowalczyk 2019-02-13 13:05:56
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 44/19 z dnia 30.01.2019 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2019 r. Patrycja Kowalczyk 2019-02-13 13:04:56
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 43/19 z dnia 30.01.2019 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2019 r. Patrycja Kowalczyk 2019-02-13 13:04:03
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 42/19 z dnia 29.01.2019 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2019 roku Patrycja Kowalczyk 2019-02-13 13:03:05
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 41/19 z dnia 28.01.2019 r., w sprawie odwołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Patrycja Kowalczyk 2019-02-13 13:01:36
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 163/18 z dnia 31.12.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2019-02-13 13:00:09
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 162/18 z dnia 31.12.2018 r., w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2018 r. Patrycja Kowalczyk 2019-02-13 12:58:23
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 08.02.2019 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). Agnieszka Struska 2019-02-12 16:20:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945) zawiadamiam, że dnia 8 lutego 2019r. została wydana decyzja nr 6/2019 o ustaleniu lokali-zacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi rowerowej w ramach programu ?Na dwóch kółkach wokół zalewu? ? promocja dziedzictwa naturalnego poprzez rozwój infrastruktury rowerowej, na terenie części działki nr 160, położonej w obrębie ewidencyjnym Zagórze oraz części działki nr 347/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Skoszewo, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2019-02-12 15:34:13
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2018.AS z dnia 08.02.2019 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Wisełka - Międzywodzie polegającej na budowie drogi dla rowerów (trasa Velo Baltica). Agnieszka Struska 2019-02-12 12:40:47
OAS.0050.53.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LII/676/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 127/18 z dnia 31 października 2018 roku dz. 210/4 pow. 2053 m? obręb Dargobądz Bernadetta Zyguś 2019-02-12 08:48:01
Oświadczenia Daniel Nesteruk 2019-02-11 15:31:34
Ogłoszenie - stanowisko ds. obsługi sekretariatu Daniel Nesteruk 2019-02-11 15:31:21
Kwestionariusz osobowy Daniel Nesteruk 2019-02-11 15:31:07
Klauzula, oświadczenie Daniel Nesteruk 2019-02-11 15:30:52