herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rewizyjnej w dniu 27.10.2017 r. Beata Polak 2017-10-20 14:58:10
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Oświaty Kultury Spraw Społecznych i Organizacyjnych w dniu 25.10.2017 r. Beata Polak 2017-10-20 14:57:37
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 25.10.2017 r. Beata Polak 2017-10-20 14:57:04
Ogłoszenie o XLI sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2017-10-20 14:33:02
Projekty uchwał na XLI sesję Beata Polak 2017-10-20 14:29:45
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Darzowice, gmina Wolin Mariusz Wiatrak 2017-10-20 10:31:46
Burmistrz Wolina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne Bernadetta Zyguś 2017-10-19 10:41:38
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości Bernadetta Zyguś 2017-10-19 10:41:00
INFORMACJA o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, przeprowadzonych w terminie od dnia 03.10.2017 r. do dnia 17.10.2017 r. Anna Michalska 2017-10-18 12:15:07
INFORMACJA o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, przeprowadzonych w terminie od dnia 03.10.2017 r. do dnia 17.10.2017 r. Anna Michalska 2017-10-18 12:13:47
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Darzowice, gmina Wolin Rafał Wiśniewski 2017-10-17 11:56:01
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Darzowice, gmina Wolin Rafał Wiśniewski 2017-10-17 11:55:51
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Darzowice, gmina Wolin Rafał Wiśniewski 2017-10-17 11:55:33
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Darzowice, gmina Wolin Rafał Wiśniewski 2017-10-17 11:54:59
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Darzowice, gmina Wolin Rafał Wiśniewski 2017-10-17 11:54:04
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Darzowice, gmina Wolin Rafał Wiśniewski 2017-10-17 11:53:40
INFORMACJA z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Rafał Wiśniewski 2017-10-16 10:05:11
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 10 października 2017r. została wydana decyzja nr 13/2017, znak: BIO.6733.17.2017.KS o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych lini kablowych SN, elektroenergetycznych lini kablowych nN, stacji transformatorowej SN/nN, słupów elektroenergetycznych SN, słupów elektroenergetycznych nN na terenie działek nr: 75,96,99/1,102/1,104/4,144,109/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Kodrąbek, gmina Wolin - dokument usunięty Rafał Wiśniewski 2017-10-16 10:01:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 10 października 2017r. została wydana decyzja nr 13/2017, znak: BIO.6733.17.2017.KS o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych lini kablowych SN, elektroenergetycznych lini kablowych nN, stacji transformatorowej SN/nN, słupów elektroenergetycznych SN, słupów elektroenergetycznych nN na terenie działek nr: 75,96,99/1,102/1,104/4,144,109/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Kodrąbek, gmina Wolin Rafał Wiśniewski 2017-10-16 10:00:58
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji w miejscowości Darzowice, gmina Wolin Ilona Szkudlarek 2017-10-13 14:43:30
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wolin za pierwsze półrocze 2017 r. Beata Polak 2017-10-12 12:38:22
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wolin za pierwsze półrocze 2017 r. Beata Polak 2017-10-12 12:37:48
Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wolin za pierwsze półrocze 2017 r. Beata Polak 2017-10-12 12:36:38
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 116/17 z dnia 04.10.2017r, w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wolin, będącego zadaniem własnym Gminy z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku Patrycja Kowalczyk 2017-10-12 11:16:39
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 115/17 z dnia 04.10.2017r, w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia losowania przydziału wolnych miejsc handlowych związanych ze świętem "Wszystkich Świętych" na terenie przy Cmentarzu Komunalnym w Wolinie, przy ul. Jaracza Patrycja Kowalczyk 2017-10-12 11:14:27
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 114/17 z dnia 29.09.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017 r. Patrycja Kowalczyk 2017-10-12 11:12:45
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 113/17 z dnia 29.09.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017 r. Patrycja Kowalczyk 2017-10-12 11:12:12
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 112/17 z dnia 28.09.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017 r. Patrycja Kowalczyk 2017-10-12 11:11:16
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 111/17 z dnia 27.09.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017 r. Patrycja Kowalczyk 2017-10-12 11:09:20
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 109/17 z dnia 22.09.2017r, w sprawie zmiany wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin Patrycja Kowalczyk 2017-10-12 11:07:41
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 110/17 z dnia 22.09.2017r, w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2017/2018 na czas od dnia 01 września 2017 roku do dnia 28 lutego 2018 roku Patrycja Kowalczyk 2017-10-12 11:07:28
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 109/17 z dnia 22.09.2017r, w sprawie zmiany wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin Patrycja Kowalczyk 2017-10-12 11:05:39
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 33/21 pow. 18 m? obręb Wolin 4 Bernadetta Zyguś 2017-10-11 09:51:39
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XL/505/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 października 2017r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 92/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku. część dz. 261/94 o pow. 4,1112 ha obręb Recław Bernadetta Zyguś 2017-10-11 09:49:52
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. część działki nr 57/7 pow. 72 m?, część działki nr 57/1 pow. 293 m? obręb Sierosław Bernadetta Zyguś 2017-10-11 09:48:53
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. cz. dz. 57/7 pow. 20 m?, cz. dz. 57/1 pow. 55,60 m? obręb Sierosław Bernadetta Zyguś 2017-10-11 09:47:58
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 103/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 roku. cz. 438/18 o pow. 18 m? Kołczewo Bernadetta Zyguś 2017-10-11 09:46:41
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą Nr XL/506/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 października 2017 roku. cz. 395/7 o pow. 100 m? obręb Warnowo Bernadetta Zyguś 2017-10-11 09:46:01
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) zawiadamiam, że dnia 10 października 2017r. została wydana decyzja nr 13/2017, znak: BIO.6733.17.2017.KS o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznych lini kablowych SN, elektroenergetycznych lini kablowych nN, stacji transformatorowej SN/nN, słupów elektroenergetycznych SN, słupów elektroenergetycznych nN na terenie działek nr: 75,96,99/1,102/1,104/4,144,109/15 położonych w obrębie ewidencyjnym Kodrąbek, gmina Wolin - dokument usunięty Rafał Wiśniewski 2017-10-11 09:44:36
Remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Kołczewie Rafał Wiśniewski 2017-10-11 09:37:03