Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.21.2022.AS z dnia 05.08.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1003Z nad Kanałem Płocin w miejscowości Mokrzyca Mała Agnieszka Struska 2022-08-10 11:36:47
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.21.2022.AS z dnia 05.08.2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1003Z nad Kanałem Płocin w miejscowości Mokrzyca Mała Agnieszka Struska 2022-08-10 11:36:11
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji ustalających wysokość odszkodowania Daniel Nesteruk 2022-08-09 13:47:41
MPZP_Reclaw_LXIII_642_22_w_trakcie_przyjmowania Daniel Nesteruk 2022-08-08 12:17:00
DANE PRZESTRZENNE - 2022 (zakładka menu) Daniel Nesteruk 2022-08-08 12:15:45
Budowa świetlicy wiejskiej w Koniewie i w Kodrąbku, gm. Wolin Mariusz Samołyk 2022-08-04 14:07:33
OAS.0050.232.2022.ŻK UZUPEŁNIENIE OGŁOSZENIA BURMISTRZA WOLINA z dnia 25.07.2022 r. o numerze OAS.0050.224.2022.ŻK Bernadetta Zyguś 2022-08-03 12:18:59
Recław Daniel Nesteruk 2022-08-02 09:36:23
OAS.0050.228.2022.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin (gmina Wolin), przeznaczonych pod teren zabudowy usługowej wraz z ciągiem pieszym ogólnodostępnym w formie alei oraz terenem parkingu Bernadetta Zyguś 2022-08-01 08:58:10
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2022.AS z dnia 29.07.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Budowie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 244/7 w obrębie 4 przy ul. Słowackiego w Wolinie.. Agnieszka Struska 2022-07-29 15:20:08
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.14.2022.AS z dnia 29.07.2022 roku powiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na : Budowie budynków mieszkalnych, jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 244/7 w obrębie 4 przy ul. Słowackiego w Wolinie.. Agnieszka Struska 2022-07-29 15:19:42
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.30.2021.AS z dnia 29.07.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu z urzędu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 386/7 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2022-07-29 15:18:26
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.30.2021.AS z dnia 29.07.2022 roku zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o umorzeniu z urzędu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 386/7 w obr. Dargobądz 1, gmina Wolin. Agnieszka Struska 2022-07-29 15:17:57
Plan zamówień publicznych na 2022r. - aktualizacja z dnia 26.07.2022 r. Mariusz Samołyk 2022-07-29 14:07:45
Plan zamówień publicznych na 2022r. - aktualizacja z dnia 25.07.2022 r. Mariusz Samołyk 2022-07-29 14:07:13
Plan zamówień publicznych na 2022r. - aktualizacja z dnia 01.06.2022 r. Mariusz Samołyk 2022-07-29 14:05:48
Plan zamówień publicznych na 2022r. - aktualizacja z dnia 16.03.2022 r. Mariusz Samołyk 2022-07-29 14:04:30
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 29 lipca 2022r. została wydana decyzja Nr 12/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV na terenie działek nr: 308/2, 151/3, 307/2, 137/2, 135/2, 133/2, 104/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Warnowo oraz na terenie działek nr: 475/1, 475/2, 476/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Ładzin, gmina Wolin. Daniel Nesteruk 2022-07-29 14:04:08
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w granicach administracyjnych miasta Wolin oraz w obrębach ewidencyjnych Ostromice, Kołczewo 1 i Żółwino. Daniel Nesteruk 2022-07-29 13:16:52
Sprawozdanie Rb-27S II kwartał za rok 2022 r. (korekta) Daniel Nesteruk 2022-07-29 13:15:54
Sprawozdanie Rb-Z II kwartał za rok 2022 r. (korekta) Daniel Nesteruk 2022-07-29 13:15:20
Sprawozdanie Rb-Z II kwartał za rok 2022 r. Daniel Nesteruk 2022-07-29 13:14:23
Sprawozdanie Rb-N II kwartał za rok 2022 r. Daniel Nesteruk 2022-07-29 13:13:53
Sprawozdanie Rb-28S II kwartał za rok 2022 r. Daniel Nesteruk 2022-07-29 13:13:12
Sprawozdanie Rb-27S II kwartał za rok 2022 r. Daniel Nesteruk 2022-07-29 13:12:40
Sprawozdanie Rb-NDS II kwartał za rok 2022 r. Daniel Nesteruk 2022-07-29 13:12:09
Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie Mariusz Samołyk 2022-07-28 14:58:52
Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dojazdowej przy ul. Spokojnej w Wolinie Mariusz Samołyk 2022-07-27 14:35:19
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Zgodnie z art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późniejszymi zmianami zawiadamiam, że na wniosek Pana Macieja Panka, działającego jako pełnomocnik CALBUD Sp. z o.o. 71-602 Szczecin, ul. Kapitańska 2 w dniu 26 lipca 2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-apartamentowego wraz zagospodarowaniem terenu i murami oporowymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 11, położonej w obrębie ewidencyjnym Wisełka, gmina Wolin. W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ukazania się Obwieszczenia, stronom przysługuje prawo czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu i mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23. Ze zgromadzonymi aktami sprawy można zapoznać się drogą elektroniczną: sobczak@gminawolin.pl, po wcześniejszej informacji telefonicznej: 500 024 750. Daniel Nesteruk 2022-07-27 13:50:17
Sukcesywna dostawa oleju opałowego (grzewczego) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy Wolin Mariusz Samołyk 2022-07-26 15:19:51
OAS.0050.223.2022.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przysługującego Gminie Wolin przeznaczonego do zbycia zgodnie z uchwałą nr LVII/559/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 02 marca 2022 roku oraz Zarządzeniem nr 106/2022 Burmistrza Wolina z dnia 09 czerwca 2022 roku. dz. 64 pow. 0,0591 ha, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2022-07-26 13:55:59
OAS.0050.224.2022.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: Obręb 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2022-07-26 13:54:21
OAS.0050.225.2022.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: Obręb Ładzin Bernadetta Zyguś 2022-07-26 13:53:19
Ewa Grzybowska - Burmistrz Wolina Artur Słocki 2022-07-26 09:32:03
Jarosław Mikołajczyk - Zastępca Burmistrza Artur Słocki 2022-07-26 09:31:36
Ewa Deląg - Sekretarz Gminy Artur Słocki 2022-07-26 09:31:00
Jolanta Bartnicka - Skarbnik Gminy Artur Słocki 2022-07-26 09:30:27
Jolanta Żurawska - Dyrektor PSP w Koniewie Artur Słocki 2022-07-26 09:29:48
Beata Aniśkiewicz-Pociask - Dyrektor PSP w Kołczewie Artur Słocki 2022-07-26 09:29:10
Ewa Żelewska - Dyrektor PSP w Dargobądzu Artur Słocki 2022-07-26 09:28:40