herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu Gospodarki i Rolnictwa w dniu 29.06.2017 r. Beata Polak 2017-06-23 14:03:21
Ogłoszenie o XXXVI sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2017-06-23 13:58:57
Ogłoszenie o XXXVI sesji wraz z porządkiem obrad Beata Polak 2017-06-23 13:58:06
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości Bernadetta Zyguś 2017-06-23 11:16:44
W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/727/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 r. dz. 164/32 Wolin 3 Bernadetta Zyguś 2017-06-22 14:53:29
W Y K A Z Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXV/336/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 roku. działka nr 118/5 obręb Kodrąbek Bernadetta Zyguś 2017-06-22 14:51:26
W Y K A Z Burmistrz Gminy i Miasta Wolin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXXV/336/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 listopada 2008 roku. działki nr 118/4 obręb Kodrąbek Bernadetta Zyguś 2017-06-22 14:50:25
Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rafał Wiśniewski 2017-06-12 12:39:39
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXIII/409/17Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2B położonego w Jagniątkowie. Magdalena Kus 2017-06-09 13:47:32
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXI/190/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 16 w Mokrzycy Małej. Magdalena Kus 2017-06-09 13:46:49
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXII/390/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ulicy Ogrodowej 9 w Wolinie. Magdalena Kus 2017-06-09 13:46:06
Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr XXXIV/426/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności działki nr 56/56, położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Wolin. Magdalena Kus 2017-06-09 13:45:04
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 71/17 z dnia 07.06.2017r, w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wolinie Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:27:59
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 70/17 z dnia 06.06.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:26:40
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 69/17 z dnia 06.06.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:25:56
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 68/17 z dnia 26.05.2017r, w sprawie potwierdzenia zajmowanego przez dyrektora dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu funkcji Wicedyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wolinie Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:25:20
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 67/17 z dnia 23.05.2017r., w sprawie Regulaminu Wyróżnienia "Uczeń z pasją 2017" Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:22:29
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 66/17 z dnia 23.05.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:20:52
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 65/17 z dnia 23.05.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:20:28
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 64/17 z dnia 22.05.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:19:50
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 63/17 z dnia 22.05.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:19:06
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 62/17 z dnia 19.05.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:18:30
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 61/17 z dnia 17.05.2017r, w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego dla samochodu Renault Master o nr rej. ZKA 26292 Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:17:55
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 60/17 z dnia 15.05.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:16:44
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 59/17 z dnia 11.05.2017r, w sprawie ustalenia wzoru deklaracji opiekuna społecznego zwierząt bezdomnych oraz zasad i trybu sprawowania rękojmi opieki nad zwierzętami bezdomnymi Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:16:18
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 58/17 z dnia 05.05.2017r, w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły w Troszynie Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:15:07
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 57/17 z dnia 28.04.2017r, w sprawie powołania Komisji do ponownego ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym marki Renault Master D nr rej. ZKA 26292 Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:14:03
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 56/17 z dnia 28.04.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:12:57
Zarządzenie Burmistrza Wolina nr 55/17 z dnia 28.04.2017r, w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin na 2017r. Patrycja Kowalczyk 2017-06-09 10:12:35
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zastań, w gminie Wolin Rafał Wiśniewski 2017-06-08 12:21:23
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zastań, w gminie Wolin Rafał Wiśniewski 2017-06-08 12:21:10
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 06.06.2017 roku o kolejnych czynnościach podejmowanych w postępowaniu oraz o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. Rafał Wiśniewski 2017-06-08 10:09:23
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.5.2016.AS z dnia 06.06.2017 roku o kolejnych czynnościach podejmowanych w postępowaniu oraz o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie sprawy dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?Rozbudowie instalacji do chowu drobiu zlokalizowanej na działce ewid. o nr 108/39 w obrębie 0033 w miejscowości Dobropole, gmina Wolin, powiat kamieński, województwo zachodniopomorskie?. Rafał Wiśniewski 2017-06-08 10:08:47
UCHWAŁA NR XXXV/428/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wolin za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wolin za 2016 r. Beata Polak 2017-06-07 14:41:20
UCHWAŁA NR XXXV/429/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Wolin za rok 2016 Beata Polak 2017-06-07 14:40:45
UCHWAŁA NR XXXV/430/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie Beata Polak 2017-06-07 14:40:15
UCHWAŁA NR XXXV/431/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w Wisełce Beata Polak 2017-06-07 14:39:48
UCHWAŁA NR XXXV/432/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie Beata Polak 2017-06-07 14:38:02
UCHWAŁA NR XXXV/433/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Beata Polak 2017-06-07 14:37:35
UCHWAŁA NR XXXV/434/17 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie drogi w miejscowości Unin, oznaczonej jako działki nr 18/15, 18/23 i 18/30 o łącznej powierzchni 0,3900 ha Beata Polak 2017-06-07 14:37:06