Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Wolin, dnia 07 listopada 2019 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 07 listopada 2019r. została wydana decyzja nr 11/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 193, 100, położonych w obrębie ewidencyjnym Recław, gmina Wolin.
2 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - "Stanowisko ds. dróg"
3 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Pana Jarosława Jaros, działającego jako pełnomocnik Powiatu Kamieńskiego z siedzibą przy ul. Wolińskiej 7b, 72-400 Kamień Pomorski, w dniu 22 października 2019r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1006Z w ramach zadania inwestycyjnego ?Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1006Z na odcinku Wolin - Unin? na terenie działek nr: 7/1, 8/2 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 6 miasta Wolin, nr: 16, 13/3, 13/5 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Wolin, nr: 19, 114, 170, 177, 182 położonych w obrębie ewidencyjnym Darzowice, nr: 17 położonej w obrębie ewidencyjnym Unin, gmina Wolin.
4 ZARZĄDZENIE NR 157-2019
5 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 157-2019 - regulam
6 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 157-2019 - ogłosze
7 Oświadczenia
8 Kwestionariusz kandydata
9 Klauzula, zgoda kandydata
10 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04 października 2019 roku. o wszczęciu postępowania zgodnie z art. 61 & 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV polegającej na rozbiórce istniejących napowietrznych przewodów linii i budowie nowych przewodów linii, położonej na terenie działek nr 261/118 i 46/6, obręb ewidencyjny Recław, gmina Wolin, stanowiących teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.