herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

Mapa biuletynu

Urząd Miejski
|___Dane kontaktowe
|___Regulamin Urzędu Miejskiego
|___Zastępca Burmistrza
|___Sekretarz Gminy
|___Skarbnik Gminy
|___Urząd Stanu Cywilnego
|___Referaty i samodzielne stanowiska w Urzędzie Miejskim
Organa
|___Burmistrz Wolina
|___Rada Miejska
      |___Dyżury radnych
      |___Interpelacje radnych
      |___Ogłoszenia o sesji
|___Komisje Rady
      |___Zawiadomienia o posiedzeniach komisji
|___Zadania i kompetencje
|___Oświadczenia majątkowe
      |___Oświadczenia majątkowe 2019 r.
      |___Oświadczenia majątkowe 2018 r.
            |___Oświadczenia majątkowe radni VIIII kadencja
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
            |___Oświadczenia majątkowe radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2017 r.
            |___Radni Rady Miejskiej
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
      |___Oświadczenia majątkowe 2016 r.
            |___Radni Rady Miejskiej w Wolinie
            |___Kierownicy jednostek podległych
      |___Oświadczenia majątkowe 2015 r.
            |___Kierownicy jednostek podległych
            |___Radni Rady Miejskiej w Wolinie
      |___Oświadczenia majątkowe 2014 r.
            |___Kierownicy jednostek podległych
            |___Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej VII kadencji
            |___Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej
      |___Oświadczenia majątkowe 2013 r.
            |___Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej
            |___Kierownicy jednostek podległych
      |___Oświadczenia majątkowe 2012 r.
            |___Radni Rady Miejskiej
                  |___Korekty oświadczeń majątkowych
            |___Kierownicy jednostek podległych
      |___Oświadczenia majątkowe 2011 r.
            |___Oświadczenia za 2010 r.
      |___Oświadczenia majątkowe 2010 r.
            |___Radni Rady Miejskiej w Wolinie - Rozpoczęcie kadencji
            |___Radni Rady Miejskiej w Wolinie - Zakończenie kadencji
            |___Kierownicy jednostek podległych
            |___Radni Rady Miejskiej w Wolinie
      |___Oświadczenia majątkowe 2009 r.
            |___Radni
            |___Kierownicy jednostek podległych
      |___Oświadczenia majątkowe 2008r.
            |___Skarbnik Gminy
            |___Sekretarz Gminy
            |___Z-ca Burmistrza Wolina
            |___Burmistrz Wolin
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Rada Miejska
      |___Oświadczenia majątkowe 2007r.
            |___Radni za rok 2006
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2006 r.
            |___Kierownicy jednostek organizacyjnych
            |___Radni Rady Miejskiej
      |___Oświadczenia majątkowe 2005 r.
            |___Oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka
            |___Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
            |___Radni
      |___Oświadczenia majątkowe 2004 r.
            |___Kierownicy jednostek podległych
            |___Radni Rady Miejskiej
      |___Oświadczenia majątkowe 2003 r.
            |___Kierownicy jednostek podległych
            |___Radni Rady Miejskiej
System Rada
|___Radni
|___Komisje
|___Głosowania
|___Interpelacje
|___Kalendarz posiedzeń
|___ Sesje Rady
|___Protokoły
|___Uchwały
|___Projekty uchwał
Planowanie Przestrzenne
|___Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin
      |___Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin - 28.10.2010
|___Projekty zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin
|___Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
|___Projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
Prawo lokalne
|___Statut Gminy Wolin
|___Prawo miejscowe
      |___rok 2011
            |___UCHWAŁA NR XIX/166/11 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawieokreślenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
            |___UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo-Wartowo
            |___UCHWAŁA NR IX/98/11 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu leżącego w obrębie Zastań, Chynowo i Rekowo, gmina Wolin.
            |___UCHWAŁA NR VIII/90/11 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wisełka
      |___rok 2010
            |___UCHWAŁA Nr LXI/574/10 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 1 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik do uchwały Nr LIX/565/09 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grud?nia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin
      |___rok 2009
            |___UCHWAŁA NR XLIII/417/09 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświaty, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolin
      |___rok 2008
      |___rok 2007
      |___Prawo miejscowe do 2011 roku
            |___2009 rok
            |___2010 rok
|___Rejestr uchwał
|___Uchwały
      |___Rok 2019
            |___Sesja IV
      |___Rok 2018
            |___Sesja III
            |___Sesja II
            |___Sesja I
            |___Sesja LVI
            |___Sesja LV
            |___Sesja LIV
            |___Sesja LIII
            |___Sesja LII
            |___Sesja LI
            |___Sesja L
            |___Sesja XLIX
            |___Sesja XLVIII
            |___Sesja XLVII
            |___Sesja XLVI
            |___Sesja XLV
      |___Rok 2017
            |___Sesja XLIV
            |___Sesja XLIII
            |___Sesja XLII
            |___Sesja XLI
            |___Sesja XL
            |___Sesja XXXIX
            |___Sesja XXXVIII
            |___Sesja XXXVII
            |___Sesja XXXVI
            |___Sesja XXXV
            |___Sesja XXXIV
            |___Sesja XXXIII
            |___Sesja XXXII
            |___Sesja XXXI
      |___Rok 2016
            |___Sesja XXX
            |___Sesja XXIX
            |___Sesja XXVIII
            |___Sesja XXVII
            |___Sesja XXVI
            |___Sesja XXV
            |___Sesja XXIV
            |___Sesja XXIII
            |___Sesja XXII
            |___Sesja XXI
            |___Sesja XX
            |___Sesja XIX
            |___Sesja XVIII
            |___Sesja XVII
      |___Rok 2015
            |___Sesja XVI
            |___Sesja XV
            |___Sesja XIV
            |___Sesja XIII
            |___Sesja XII
            |___Sesja XI
            |___Sesja X
            |___Sesja IX
            |___Sesja VIII
            |___Sesja VII
            |___Sesja VI
            |___Sesja V
      |___Rok 2014
            |___Sesja III
            |___Sesja II
            |___Sesja I
            |___Sesja LXI
            |___Sesja LX
            |___Sesja LIX
            |___Sesja LVIII
            |___Sesja LVII
            |___Sesja LVI
            |___Sesja LV
            |___Sesja LIV
            |___Sesja LIII
            |___Sesja LII
      |___Rok 2013
            |___Sesja L
            |___Sesja XLIX
            |___Sesja XLVIII
            |___Sesja XLVII
            |___Sesja XLVI
            |___Sesja XLV
            |___Sesja XLIV
            |___Sesja XLIII
            |___Sesja XLII
            |___Sesja XLI
            |___Sesja XL
            |___Sesja XXXVIII
      |___Rok 2012
            |___Sesja XXXVII
            |___Sesja XXXVI
            |___Sesja XXXV
            |___Sesja XXXIV
            |___Sesja XXXIII
            |___Sesja XXXII
            |___Sesja XXXI
            |___Sesja 29
            |___Sesja 28
            |___Sesja 27
            |___Sesja 26
            |___Sesja 25
            |___Sesja 24
            |___Sesja 23
      |___Rok 2011
            |___sesja 22
            |___Sesja 21
            |___Sesja 20
            |___Sesja 19
            |___Sesja 18
            |___Sesja 17
            |___Sesja 16
            |___Sesja 15
            |___Sesja 14
            |___Sesja nr 13
            |___Sesja 12
            |___Sesja nr 11
            |___Sesja nr 10
            |___Sesja nr 8
            |___Sesja nr 9
            |___Sesja nr 7
            |___Sesja nr. 6
            |___Sesja nr. 5
      |___Rok 2010
            |___Sesja Nr 4
            |___Sesja Nr 3
            |___Sesja Nr 2
            |___Sesja Nr 1
            |___Sesja nr 80
            |___Sesja Nr 79
            |___Sesja Nr 78
            |___Sesja nr 77
            |___sesja Nr 76
            |___Sesja Nr 75
            |___Sesja Nr 74
            |___Sesja Nr 73
            |___Sesja nr 72
            |___Sesja Nr 71
            |___Sesja nr 70
            |___Sesja nr 69
            |___Sesja nr 68
            |___Sesja nr 67
                  |___Uchwała Nr LXVII/626/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 marca 2010r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanej działki nr 114 o pow. 0,35 ha, położonej w Warnowie na rzecz sołectwa Warnowo.
            |___Sesja nr 66
            |___Sesja nr 65
            |___Sesja nr 64
            |___Sesja nr 63
            |___Sesja nr 62
            |___Sesja nr 61
            |___Sesja nr 60
      |___Rok 2009
            |___Sesja nr 59
            |___Sesja nr 58
            |___Sesja nr 57
            |___Sesja nr 56
            |___Sesja nr 55
            |___Sesja nr 54
            |___Sesja nr 53
            |___Sesja nr 52
            |___Sesja nr 51
            |___Sesja nr 50
            |___Sesja nr 49
            |___Sesja nr 48
            |___Sesja nr 47
            |___Sesja nr 46
            |___Sesja nr 45
            |___Sesja nr 44
            |___Sesja nr 43
            |___Sesja nr 42
            |___Sesja nr 41
            |___Sesja nr 40
            |___Sesja nr 39
            |___Sesja nr 38
      |___Rok 2008
            |___Sesja nr 37
            |___Sesja nr 36
            |___Sesja nr 35
            |___Sesja nr 34
            |___Sesja nr 33
            |___Sesja nr 32
            |___Sesja nr 31
            |___Sesja nr 30
            |___Sesja nr 29
            |___Sesja nr 28
            |___Sesja nr 27
            |___Sesja nr 26
            |___Sesja nr 25
            |___Sesja nr 24
            |___Sesja nr 23
            |___Sesja nr 22
      |___Rok 2007
            |___ Sesja nr 21
            |___Sesja nr 20
            |___Sesja nr 19
            |___Sesja nr 18
            |___Sesja nr 17
            |___Sesja nr 16
            |___Sesja nr 15
            |___ Sesja nr 14
            |___Sesja nr 13
            |___Sesja nr 12
            |___Sesja nr 11
            |___Sesja nr 10
            |___Sesja nr 9
            |___Sesja nr 8
            |___Sesja nr 7
            |___Sesja nr 6
            |___Sesja nr 5
            |___Sesja nr 4
      |___Rok 2006
            |___Sesja nr 3
            |___Sesja nr 2
            |___Sesja nr 1
            |___Sesja nr 41
            |___Sesja nr 40
            |___Sesja nr 39
            |___Sesja nr 38
            |___Sesja nr 37
            |___Sesja nr 36
            |___Sesja nr 35
      |___Rok 2005
            |___Sesja nr 34
            |___Sesja nr 33
            |___Sesja nr 32
            |___Sesja nr 31
            |___Sesja Nr 30
            |___Sesja nr 28
            |___Sesja nr 27
            |___Sesja nr 26
            |___Sesja nr 25
      |___Rok 2004
            |___Sesja nr 23
            |___Sesja nr 24
            |___Sesja nr 22
            |___Sesja nr 21
            |___Sesja nr 20
            |___Sesja nr 19
            |___Sesja nr 18
            |___Sesja nr 17
      |___Rok 2003
            |___Sesja nr 16
            |___Sesja nr 15
            |___Sesja nr 14
            |___Sesja nr 13
            |___Sesja nr 12
            |___Sesja nr 11
            |___Sesja nr 10
            |___Sesja Nr 9
            |___Sesja nr 8
            |___Sesja nr 7
            |___Sesja Nr 6
            |___Sesja Nr 5
            |___Sesja Nr 4
      |___Rok 2002
            |___Sesja Nr 3
            |___Sesja Nr 2
            |___Sesja Nr 1
|___Zarządzenia
      |___Zarządzenia 2019 r.
      |___Zarządzenia 2018 r.
      |___Zarządzenia 2017 r.
      |___Zarządzenia 2016 r.
      |___Zarządzenia 2015 r.
      |___Zarządzenia 2014 r.
      |___Zarządzenia 2013 r.
      |___Zarządzenia 2012 r.
      |___Zarządzenia 2011 r.
      |___Zarządzenia 2010 r.
      |___Zarządzenia 2009 r.
      |___Zarządzenia 2008 r.
      |___Zarządzenia 2007 r.
            |___Grudzień
            |___Listopad
            |___Październik
            |___Wrzesień
            |___Sierpień
            |___Lipiec
            |___Czerwiec
            |___Maj
            |___Kwiecień
            |___Marzec
            |___Luty
            |___Styczeń
      |___Zarządzenia 2006 r.
            |___Grudzień
            |___Listopad
            |___Październik
            |___Wrzesień
            |___Sierpień
            |___Lipiec
            |___Czerwiec
            |___Maj
            |___Kwiecień
            |___Marzec
            |___Luty
            |___Styczeń
      |___Zarządzenia 2005 r.
            |___Grudzień
            |___Listopad
            |___Październik
            |___Wrzesień 2005 r.
            |___Sierpień 2005
            |___Lipiec 2005r.
            |___Czerwiec 2005r.
            |___Maj 2005 r.
            |___Kwiecień 2005 r.
            |___Marzec 2005 r.
            |___Luty 2005 r.
            |___Styczeń 2005 r.
      |___Zarządzenia 2004 r.
            |___Grudzień 2004 r.
            |___Listopad 2004 r.
            |___Październik 2004 r.
            |___ Wrzesień 2004 r.
            |___Sierpień 2004 r.
            |___Lipiec 2004 r.
            |___Czerwiec 2004 r.
            |___Maj 2004 r.
            |___Kwiecień 2004 r
            |___ Marzec 2004 r.
            |___Luty 2004 r.
            |___Styczeń 2004 r.
      |___Zarzadzenia 2003 r.
            |___Grudzien 2003 r.
            |___Listopad 2003 r.
            |___Październik 2003 r.
            |___Wrzesień 2003 r.
            |___Sierpień 2003 r.
            |___Lipiec 2003 r.
|___Sprawozdania z sesji Rady Miejskiej
      |___Rok 2016
      |___Rok 2015
      |___Rok 2014
      |___Rok 2013
      |___Rok 2012
      |___Rok 2011
            |___Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2011 r.
            |___Protokół z XVIII sesji z dnia 27 października 2011 r.
            |___Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej w dniu 17 października 2011 r.
            |___Protokół Z XV sesji Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2011 r.
            |___Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 sierpnia 2011 r.
            |___Protokół z XIII sesji Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 sierpnia 2011 r.
            |___Protokół z XII sesji Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2011 r.
            |___Protokół z XI sesji Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 czerwca 2011 r.
            |___Protokół z X sesji Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 czerwca 2011 r.
            |___Protokół z IX/11 sesji Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011 r.
      |___Rok 2010
      |___Rok 2009
      |___Rok 2008
      |___Rok 2007
      |___Rok 2006
|___Projekty Uchwał
      |___Projekty uchwał na 2019 r.
      |___Projekty uchwał na 2018 r.
      |___Projekty uchwał na 2017 r.
      |___Projekty uchwał na 2016 r.
      |___Projekty uchwał na 2015 rok
      |___Projekty uchwał na 2014 rok
      |___Projekty uchwał na 2013 rok
            |___Projekty uchwał na XLI sesję
      |___Projekty uchwał na 2012 r.
      |___Projekty uchwał na 2011 rok
            |___Sesja 23
            |___Sesja 22
            |___Sesja 21
            |___Sesja 19
            |___Sesja 20
            |___Sesja 18
            |___Sesja 16
            |___Sesja 15
            |___Sesja 14
            |___Sesja 12
            |___Sesja nr 11
            |___Sesja nr 9
            |___Sesja 8
            |___Sesja 7
            |___Sesja 6
      |___Projekty Uchwał na 2010 rok
            |___Sesja Nr 80
            |___Sesja Nr 79
            |___Sesja NR 78
            |___Sesja Nr 77
            |___Sesja Nr 76
            |___Sesja Nr 71
            |___Sesja nr 70
            |___Sesja nr 68
            |___Sesja nr 67
            |___Sesja nr 66
            |___Sesja nr 65
            |___Sesja nr 64
            |___Sesja nr 63
            |___Sesja nr 62
            |___Sesja nr 61
            |___sesja nr 2
            |___Sesja nr 1
            |___Sesja nr 60
      |___Projekty uchwał 2009 rok
            |___Sesja Nr 58
            |___Sesja Nr 57
            |___Sesja nr 56
            |___Sesja nr 55
            |___Sesja nr 54
            |___Sesja nr 53
            |___Sesja nr 52
            |___Sesja nr 51
            |___Sesja nr 50
            |___Sesja nr 49
            |___Sesja nr 48
            |___Sesja nr 47
            |___Sesja nr 46
            |___Sesja nr 45
            |___Sesja nr 44
            |___Sesja nr 43
            |___Sesja nr 40
            |___Sesja nr 39
            |___Sesja nr 38
      |___Projekty Uchwał 2008 rok
            |___Sesja nr 37
            |___Sesja nr 36
            |___Sesja nr 35
            |___Sesja nr 33
            |___Sesja nr 32
            |___Sesja nr 30
            |___Sesja nr 31
|___Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
Budżet
|___Budżet
      |___Budżet 2019 r.
      |___Budżet 2018 r.
            |___Sprawozdania finansowe
      |___Budżet 2017 r.
            |___Sprawozdania finansowe
      |___Budżet 2016 r.
            |___Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016
            |___Sprawozdania finansowe
      |___Budżet 2015 r.
            |___Sprawozdania finansowe
      |___Budżet 2014 r.
            |___Sprawozdania finansowe
      |___Budżet 2013 r.
            |___Sprawozdania finansowe
      |___Budżet 2012 r.
            |___Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
      |___Budżet 2011 r.
            |___Opinia RIO o deficycie (1)
            |___opinia RIO o długu publicznym
            |___Wieloletnia Prognoza Finansowa
            |___Budżet na 2011r.
            |___Opinia RIO o wieloletniej prognozie finansowej
            |___Opinia RIO o deficycie
            |___Wieloletnia Prognoza Finansowa - projekt
            |___Projekt budżetu na 2011r.
      |___Budżet 2010 r.
            |___Budżet na 2010
            |___Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
            |___Projekt budżetu na 2010r.
      |___Budżet 2009 r.
            |___Projekt budżetu na rok 2009
      |___Budżet 2008 r.
      |___Budżet 2007 r.
      |___Budżet 2006 r.
            |___Projekt budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2006 r.
      |___Budżet 2005 r.
            |___Projekt budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2005 r.
      |___Budżet 2004 r.
            |___Projekt budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2004 r.
      |___Budżet 2003 r.
            |___ Informacja o stanie mienia komunalnego
|___Podatki i opłaty
      |___2018 r.
      |___2017 r.
      |___2016 r.
      |___2015 r.
      |___2014 r.
      |___2013 r.
      |___2012 r.
      |___2011 r.
      |___2010 r.
      |___2009 r.
      |___2008 r.
      |___2007 r.
      |___2006 r.
      |___2005 r.
|___Interpretacja Indywidualna
Ochrona Danych Osobowych
|___Informacje
Kontrole
|___Kontrola zarządcza
      |___Plan działalności 2018
|___Kontrola wewnętrzna
      |___Plany kontroli
            |___2018
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
|___Program współpracy
      |___Program Współpracy na 2019 rok
      |___Program Współpracy na 2018 rok
      |___Program Współpracy na 2017 rok
      |___Program Współpracy na 2016 rok
      |___Program Współpracy na 2015 rok
      |___Program Współpracy na 2014 rok
      |___Program Wspołpracy na 2013 rok
      |___Program Współpracy na 2012 rok
      |___Program Współpracy na 2011 rok
      |___Program Współpracy na 2010 rok
      |___Program Współpracy na 2009 rok
|___Baza danych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wolin
      |___Baza organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wolin
|___Konkurs ofert
      |___Konkurs ofert na 2019 r.
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2019 roku
            |___Otwarte konkursy ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
            |___Komisja Konkursowa
      |___Konkurs ofert na 2018 r.
            |___Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach
            |___Zarządzenie Nr 83/2018 Burmistrza Wolina z dnia 22.08.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki chorób słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych oraz uczniów wskazanych przez Dyrektorów Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Wolin, będącego zadaniem własnym Gminy z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku
            |___otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim w roku szkolnym 2018/2019".
            |___Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2018 roku
            |___Otwarte konkursy ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
            |___Komisja Konkursowa
      |___Konkurs ofert na 2017 r.
            |___Otwarte konkursy ofert na realizację w 2017 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
            |___Komisja Konkursowa
      |___Konkurs ofert na 2016
            |___Otwarte konkursy ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
            |___Komisja Konkursowa
      |___Konkurs ofert na 2015
            |___Otwarte konkursy ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
            |___Komisja Konkursowa
      |___Konkurs ofert na 2014
            |___Otwarte konkursy ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
            |___Komisja Konkursowa
      |___Konkurs ofert na 2013
            |___Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin
            |___Konkurs na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
            |___Konkurs na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach
            |___Komisja konkursowa
      |___Konkurs ofert na 2012
            |___Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin
            |___Konkurs na realizację zadania w zakresie wspieranie kultury fizycznej i sportu
            |___Konkurs na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach
            |___Komisja Konkursowa
      |___Konkurs ofert na 2011
            |___Konkurs na wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
            |___Konkurs na dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Wolin do ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach w 2011r.
                  |___Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do pracy w komisjach konkursowych w otwartym konkursie
      |___Konkurs ofert na 2010
            |___Ogłoszenia o konkursach w 2010 roku
                  |___Ogłoszenie Burmistrza Wolina o otwartym konkursie ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych Gminy Wolin z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty, rozwoju wiedzy histoycznej i kulturowej o regionie.
      |___Konkurs ofert na 2009
            |___Wzory dokumentów
            |___Ogłoszenia o konkursach w 2009 roku
                  |___Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2009 r. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
      |___Konkurs ofert na 2008
            |___Ogłoszenia o konkursach 2008
      |___Konkurs ofert na 2007
            |___Ogłoszenia o konkursach 2007
|___Zlecenie zadania.Tryb uproszczony
      |___2012
|___Informacje
|___Wzory dokumentów
      |___NOWE wzory ofert, umów i sprawozdań dotyczących realizacji zadań publicznych - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznejn z dnia 17 sierpnia 2016 r.
      |___Formularze oferty, umowy i sprawozdania z wykonania zadania publicznego - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r
Informacje
|___Jednostki organizacyjne
      |___Biblioteki
      |___Gimnazja
      |___Szkoły Podstawowe
|___Obwieszczenia
      |___Obwieszczenia 2019 r.
      |___Obwieszczenia 2018 r.
            |___Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.602.1.2017.AS z dnia 26.09.2018 roku - informacja o odstępieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wolin.
      |___Obwieszczenia 2017 r.
      |___Obwieszczenia 2016 r.
      |___Obwieszczenia 2015 r.
      |___Obwieszczenia 2014 r.
      |___Obwieszczenia 2013 r.
      |___Obwieszczenia 2012 r.
      |___Obwieszczenia 2011 r.
      |___Obwieszczenia 2010 r.
      |___Obwieszczenia 2009 r.
      |___Obwieszczenia 2008 r.
      |___Obwieszczenia 2007 r.
      |___Obwieszczenia 2006 r.
            |___Grudzień
            |___Sierpień
            |___Czerwiec
            |___Maj
            |___Kwiecień
            |___Marzec
            |___Luty
      |___Obwieszczenia 2005 r.
            |___Grudzień
            |___Listopad
      |___Obwieszczenia 2003 r.
      |___Obwieszczenia 2004 r.
            |___Luty 2004 r.
            |___ Styczeń 2004 r.
|___Ogłoszenia
      |___Ogłoszenia 2018 r.
      |___Ogłoszenia 2017 r.
      |___Ogłoszenia 2016 r.
      |___Ogłoszenia 2015 r.
      |___Ogłoszenia 2014 r.
      |___Ogłoszenia 2013 r.
      |___Ogłoszenia 2012 r.
      |___Ogłoszenia 2011 r.
      |___Ogłoszenia 2010 r.
            |___Informacja z przeprowadzenia konsultacji przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
            |___Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady miejskiej w Wolinie w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
      |___Ogłoszenia 2009 r.
      |___Ogłoszenia 2008 r.
      |___Ogłoszenia 2007 r.
            |___Czerwiec
      |___Ogłoszenia 2006 r.
            |___Kwiecień
            |___Luty
            |___Styczeń
      |___Ogłoszenia 2005 r.
            |___Grudzień 2005 r.
            |___Listopad 2005 r.
            |___Wrzesień 2005 r.
            |___Czerwiec 2005 r.
            |___Maj 2005 r.
            |___Kwiecień 2005 r.
            |___Marzec 2005r.
            |___Luty 2005 r.
            |___Styczeń 2005 r.
      |___Ogłoszenia 2004 r.
            |___Listopad 2004 r.
            |___Październik 2004 r.
            |___Maj 2004 r.
            |___Kwiecień 2004 r.
|___Wolne miejsca pracy
      |___2019 r.
            |___Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze "Sekretarz Gminy Wolin"
            |___Ogłoszenie naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: "Kierownik Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska"
            |___Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Referent ds. podatków od osób fizycznych"
            |___Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko: "Dyrektor Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie"
            |___Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: "stanowisko ds. obsługi sekretariatu"
      |___2018 r.
      |___2017 r.
      |___2016 r.
            |___Informacja o wyniku naboru na Dyrektora Ośrodka Kultury Gminy Wolin
      |___2015 r.
      |___2014 r.
      |___2013 r.
      |___2012 r.
      |___2011 r.
      |___2010 r.
            |___Burmistrz Wolina ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko referenta ds. obsługi Sekretariatu w Referacie Organizacyjno Administracyjnym i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23
      |___2009 r.
            |___Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
            |___Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
            |___Zastępca Kerownika Urzędu Stanu Cywilnego
            |___Referenta d/s planowania w Referacie Budownictwa, Inicjatyw i Działalności Gospodarczej.
            |___Referent d/s planowania w Referacie Budownictwa, Inicjatyw i Działalności Gospodarczej
            |___Inspektor d/s koordynacji usług opiekuńczych oraz kadr
      |___2008 r.
            |___Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie, ogłasza otwarty, konkurencyjny nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
            |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie ogłasza otwarty, ponowny nabór na stanowisko Kierownika Sekcji Usług Opiekuńczych.
            |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie ogłasza otwarty, konkurencyjny nabór na stanowisko referenta ds. realizacji świadczeń pomocy społecznej.
            |___Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie ogłasza otwarty, konkurencyjny nabór na stanowisko Kierownika Sekcji Usług Opiekuńczych.
            |___Burmistrz Wolina ogłasza nabór na stanowisko kierownika Referatu Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Wolin.
            |___Burmistrz Wolina ogłasza nabór na stanowisko inspektora d/s kontroli w Urzędzie Miasta Wolin
            |___Burmistrz Wolina ogłasza nabór na stanowisko inspektora d/s pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miasta w Wolinie, ul. Zamkowa 23
            |___Burmistrz Wolina ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. rolnictwa i gospodarki odpadami w Urzędzie Miasta w Wolinie.
            |___Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie ul. Zamkowa 21 ogłasza otwarty, konkurencyjny nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
      |___2007 r.
            |___Ogłoszenia
                  |___Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. obsługi interesantów w Urzędzie Miasta w Wolinie, ul. Zamkowa 23
                  |___Nabór na stanowisko referenta w Referacie Gospodarczym w Urzędzie Miasta w Wolinie, ul. Zamkowa 23
                  |___Kierownik GBAS ogłasza nabór na stanowisko Starszy referent d/s pomocy materialnej uczniom
                  |___Kierownik Gminnego Biura Administracji Szkół ogłasza nabór na stanowisko Księgowa - kontystka
                  |___Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Wolinie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Administracyjnego w Publicznym Gimnazjum w Wolinie
                  |___Kierownik Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie ogłasza nabór na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Ekonomicznych Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie
                  |___Burmistrz Wolina ogłasza nabór ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. dowodów osobistych w Urzędzie Miasta w Wolinie
                  |___Burmistrz Wolina ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Biura Administracyjnego Szkól w Wolinie
                  |___Burmistrz Wolina ogłasza nabór na stanowiska: referenta ds. podatków i referenta ds. ewidencji ludności w Urzędzie Miasta w Wolinie, ul. Zamkowa 23
      |___2006 r.
            |___Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze
            |___Ogłoszenia
            |___Wyniki naboru
|___Zamówienia publiczne
|___Inne przetargi i konkursy ofert
      |___Nabór na Partnera do projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 ? 20
      |___Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Wolin - 2016 r.
      |___Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Wolin - 2015 r.
      |___Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Wolin - 2014 r.
|___Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
      |___2019 r.
      |___2018 r.
      |___2017
|___Sołectwa
|___Nieruchomości - ogłoszenia o przetargach
      |___2017 rok
      |___2016 rok
      |___2015 rok
      |___2014 rok
      |___2013 rok
      |___2012 rok
      |___2011 rok
      |___2010 rok
      |___2009 rok
      |___2008 rok
            |___Grudzień
            |___Listopad
            |___Październik
            |___Wrzesień
            |___Lipiec
            |___Czerwiec
            |___Kwiecień
            |___Marzec
            |___Luty
            |___Styczeń
      |___2007 rok
            |___Grudzień
            |___Listopad
            |___Lipiec
            |___Maj
            |___Kwiecień
            |___Marzec
            |___Luty
            |___Styczeń
      |___2006 rok
            |___Październik
            |___Wrzesień
            |___Sierpień
|___Wybory
      |___Wybory samorządowe 2018
            |___Informacje Gminnej Komisji Wyborczej w Wolinie
      |___Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
      |___Referendum 2015
      |___Wybory prezydenckie 2015
            |___Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
      |___Wybory samorządowe 2014
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
      |___Wybory ławników 2015
      |___Wybory uzupełniające 2012
      |___Wybory do Sejmu i Senatu 2011
      |___Wybory ławników 2011
      |___Wybory samorządowe 2010
      |___WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2010 R.
      |___Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
      |___2007
            |___ Wybory do sejmu i senatu – 21 październik 2007
            |___Wybory uzupełniające 13.05.2007
            |___Wybory ponowne 11.02.2007
      |___2006
            |___Samorządowe
|___Ochrona Środowiska
      |___Program Ochrony Środowiska
      |___Raporty z realizacji Programu Ochrony Środowiska
      |___Informacje Ochrony Środowiska
            |___Informacje Burmistrza Wolina 2018
            |___Informacje Burmistrza Wolina 2017
            |___Informacje Burmistrza Wolina 2016
            |___Informacje burmistrza Wolina 2015
            |___Informacje burmistrza Wolina 2014
            |___Informacje burmistrza Wolina 2013
            |___Informacje burmistrza Wolina 2012
            |___Informacje burmistrza Wolina 2011
            |___Informacje Burmistrza Wolina 2010
            |___Informacje Burmistrza Wolina o projektach i prognozach oddziaływania na środowisko
      |___Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wolin
|___Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy
|___Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wolin
|___Oferta inwestycyjna gminy Wolin
|___Pomoc publiczna
      |___Rok 2007
|___Plan gospodarki odpadami w Gminie Wolin
|___Wykazy
|___Informacje zewnętrzne
|___Stowarzyszenia
|___Przeciwdziałanie uzależnieniom
|___Harmonogram otwierania mostu
|___Harmonogram udzielania bezpłatnych porad prawnych
|___Harmonogram dyżurów aptek
|___Gospodarka odpadami komunalnymi
      |___Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019 roku
            |___Wspólnoty mieszkaniowe
            |___Nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe
            |___Nieruchomości niezamieszkałe
            |___Nieruchomości zamieszkałe
      |___Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku
            |___Nieruchomości zamieszkałe Wolin
            |___Wspólnoty mieszkaniowe
            |___Nieruchomości niezamieszkałe
            |___Nieruchomości rekreacyjno - wypoczynkowe
      |___Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2015 r.
            |___Nieruchomości zamieszkałe
                  |___Wolin
            |___Nieruchomości niezamieszkałe
                  |___Wolin
      |___Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2014 r.
            |___Nieruchomości zamieszkałe
                  |___Wolin
            |___Nieruchomości niezamieszkałe (m.in. działalności gospodarcze)
                  |___Wolin
            |___Wspólnoty mieszkaniowe
      |___Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
            |___2019
            |___2018
            |___2017
      |___Edukacja
      |___Uchwały
|___Audyt wewnętrzny
|___Rejestry i Ewidencje
      |___
|___Informacje nieudostępnione
|___Programu Rewitalizacji Gminy Wolin na lata 2017 - 2023