Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie NR 143/07 Burmistrza Wolina z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. 2008-02-25 13:25
dokument Zarządzenie Nr 142/07 Burmistrza Wolina z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające Zarządzenie Nr 78/2003 Burmistrza Wolina z dnia 15.12.2003r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie. 2008-02-25 13:24
dokument Zarządzenie Nr 141/07 Burmistrza Wolina z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy – Pana Romana Kleszczyńskiego – do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Wolina i podpisywania pism 2008-02-25 13:24
dokument Zarządzenie Nr 140/2007 Burmistrza Wolina z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy zespołu zadaniowego i komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro , w jednostkach organizacyjnych Gminy Wolin 2008-02-25 13:24
dokument Zarządzenie Nr 139./2007 Burmistrza Wolina z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro przez jednostki organizacyjne Gminy Wolin. 2008-02-25 13:24
dokument Zarządzenie Nr 138/2007 Burmistrza Wolina z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wolin, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, póz. 1163 ze zm.) tj. wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. 2008-02-25 13:23
dokument Zarządzenie Nr 137/07 Burmistrza Wolina z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające zarządzenie Nr 127/7 Burmistrza Wolina z dnia 15 października 2007r. w sprawie procedury opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wolin 2008-01-16 13:14
dokument Zarządzenie nr 136/07 Burmistrza Wolina z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. 2008-01-16 13:13
dokument Zarządzenie nr 135/07 Burmistrza Wolina z dnia 05 listopada 2007 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Wolin oraz jednostki organizacyjne Gminy Wolin. 2008-01-16 13:13
dokument Zarządzenie nr 134/07 Burmistrza Wolina z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. 2008-01-16 13:13