Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, przeprowadzonych w terminie od dnia 29.09.2015 r. do dnia 16.10.2015 r.


Znak: BIO.523.7.2015.AM Wolin, 20.10.2015 r.

INFORMACJA

o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, przeprowadzonych w terminie od dnia 29.09.2015 r. do dnia 16.10.2015 r.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/738/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Wolina zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Wolin do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 29.09.2015 r. do dnia 16.10.2015 r.

Ogłoszenie w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem www.bip.wolin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolinie.

Treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok dostępna była na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem: www.bip.wolin.pl, oraz w Referacie Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie, ul. Zamkowa 23, pokój nr 116.

Za przeprowadzenie konsultacji przedmiotowego projektu uchwały odpowiedzialny był Referat Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie.

Zgodnie z treścią ogłoszenia konsultacje były przeprowadzone z wykorzystaniem jednej z form określonych w uchwale Nr LXXVI/738/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, tj. umożliwienie wyrażenia pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) mogli składać pisemne opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie, pokój nr 12, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 29.09.2015 r. do dnia 16.10.2015 r.

W terminie konsultacji nie wpłynęły żadne pisemne opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

Z up. Burmistrz Wolina

inż. Ryszard Mróz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Michalska 18-11-2015 14:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 18-11-2015 14:49