Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/379/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie.


UCHWAŁA NR XXXVI/379/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 kwietnia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441) oraz art.8 ust.2 pkt 2 i 4, ust.3,4a i 4b i art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 967, Nr 166, poz. 1361 i Nr 200, poz. 1683, z 2004, Nr 169, poz. 1766 i Nr 281, poz.2782) uchwala się co następuje:

§ 1.1. Zmianie ulegają taryfy opłaty przystaniowej w porcie morskim w Wolinie wymienione w pkt 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXII/264/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie.

2. Taryfy opłaty, o której mowa w ust. 1 stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.05.2006 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach miasta i gminy Wolin.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich (Dz. U. 2004 Nr 169 poz. 1766) wprowadziła z dniem 31 października 2004 r. rozdzielność zadań pomiędzy Dyrektora Urzędu Morskiego oraz gminę w portach, w których nie został powołany podmiot zarządzający portem.

Na mocy powyższych przepisów Rada Miejska w Wolinie podjęła uchwałę z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych, a mianowicie:

 1. opłaty przystaniowej - za korzystanie przez statek z nabrzeża lub przystani.

 2. opłaty pasażerskiej - za zejście pasażera na ląd albo za wejście pasażera na statek

W 2005 r. pobierane były w.w opłaty a wpływy z tego tytułu wynosiły 3 633,71 zł.

Z uwagi na potrzebę powierzenia zbierania tych opłat podmiotowi prawnemu lub osobie fizycznej należy zwiększyć wysokość pobieranych opłat, aby zrekompensować wydatki związane z pobieraniem opłaty.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/379/06

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 22 kwietnia 2006 r.

Taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie.

 1. Opłaty przystaniowe

Za korzystanie przez statek z nabrzeża pobiera się opłatę przystaniową w następującej wysokości:

  1. Według stawki w zł /1GT

Lp.

Rodzaj statku

Stawka w zł/1GT

Dobowa

Roczna

1

statki żeglugi morskiej i śródlądowej, oprócz statków pasażerskich, promów pasażersko - towarowych, statków wycieczkowych i rybackich

0,35

17,20

2

statki pasażerskie, promy pasażersko - towarowe, statki wycieczkowe, statki sportowo - rekreacyjne prowadzące działalność zarobkową

0,25

11,70

3

statki rybackie powyżej 15 m

0,10

4,80

  1. Według opłaty w zł

Lp.

Rodzaj statku

Opłata w zł

Dobowa

Roczna

1

statki rybackie do 15 m, w tym

 1. do 6 m

 2. >6 do 9 m

 3. >9 do 12 m

 4. >12 do 15 m

0,35

1,20

2,50

3,50

15,00

55,00

115,00

160,00

2

statki sportowo - rekreacyjne nie prowadzące działalności zarobkowej

 1. do 5,5 m

 2. > 5,5 do 8 m

 3. >8 do 10 m

 4. >10 do 13 m

 5. >13 do 17 m

 6. >17 do 20 m

 7. >20 m

4,00

6,00

9,00

11,00

14,00

17,00

22,00

20,00

45,00

125,00

150,00

175,00

230,00

295,00

3

statki towarowe żeglugi śródlądowej i morskiej ( w tym pchacze i holowniki) statki bez własnego napędu - barki, pontony, krypy, szalupy, dźwigi pływające oraz inne temu podobne do 25 m, dla których nie została określona pojemność rejestrowa brutto

45,00

300,00

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 26-04-2006 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2006 13:38