Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/380/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie nabycia nie zabudowanej działki Nr 222/24 o pow. 1212 m2 położonej w Wisełce


UCHWAŁA NR XXXVI/380/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 kwietnia 2006 r.

w sprawie nabycia nie zabudowanej działki Nr 222/24 o pow. 1212 m2 położonej w Wisełce

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2001r.nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz.U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości, stanowiącej nie zabudowaną działkę Nr 222/24 o pow. 1212 m2 położoną w Wisełce, od Mirosława Niemiec i Danuty Powązka z przeznaczeniem na drogę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują min. sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego. Nabycie do zasobów Gminy Wolin działki nr 122/24 w Wisełce dokonuje się z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi. Przedmiotowa działka zgodnie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Wolinie Nr XLII/428/2002 z dnia 02.05.2002 roku przewidziana jest pod drogę gminną.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za niezbędne nabycie w/w działki do zasobów komunalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 26-04-2006 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2006 13:38