Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/381/06 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 kwietnia 2006 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301/79 o pow.0,0042 ha, p


UCHWAŁA NR XXXVI/381/06

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 kwietnia 2006 r.

w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 301/79 o pow.0,0042 ha, położonej w Mokrzycy Małej.

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie na własność Gminy Wolin od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiącej działkę nr 301/79 o pow.0,0042 ha, położonej w Mokrzycy Małej, na której znajduje się przepompownia ścieków wybudowana przez Związek Gmin Wyspy Wolin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art.7 ust.1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych należy do zadań własnych gminy.

Stosownie do wniosku z dnia 19.03.2003 r. Przewodniczącej Związku Gmin Wyspy Wolin na zlecenie tut. Urzędu została wydzielona z gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych działka nr 301/79 o pow.0.0042 ha, na której znajduje się przepompownia ścieków P1. Przewodnicząca Związku wniosła jednocześnie, aby Gmina Wolin przejęła na swój majątek grunt wydzielony wraz przepompownią ścieków. Przepompownia ta położona jest częściowo na sąsiedniej działce nr 320/3 o pow. 0,0019 ha należącej do Powiatu Kamieńskiego, w stosunku do której Rada Miejska w Wolinie i Rada Powiatu Kamieńskiego podjęły stosowne uchwały.

Z-ca Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji w Szczecinie pismem z dnia 11.05.2004 r. wyraził ostatecznie zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie Wolin przedmiotowej nieruchomości uznając za podstawę tego przekazania decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenie na budowę i protokół odbioru w związku z utratą ważności planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto przekazanie Gminie Wolin przedmiotowej działki będzie możliwe dopiero po odebraniu jej od dotychczasowego dzierżawcy, co nastąpiło dopiero w 2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 26-04-2006 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-04-2006 13:36