Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/354/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin


UCHWAŁA NR XXXIII/354/05

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 173, poz.1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz.729 ) uchwala się, co następuje :

§ 1.1. Zatwierdza się taryfę opłat do stosowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę użytkowników: lokali mieszkalnych, obiektów przemysłowych i poza przemysłowych w wysokości:

  1. woda - 2,25 zł/m3

  2. stawka opłaty abonamentowej - 2,20 zł/wodomierz/miesiąc.

1.2. Do cen określonych w ust.1 pkt 1 i 2 dolicza się podatek od towarów i

usług VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Taryfa określona w § 1 obowiązuje w okresie od dnia 01.02.2006 r. do dnia 31.01.2007 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIII/272/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
17 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2006 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art.24 ust.1 i 5 zobowiązuje rady gmin do zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wnioskiem z dnia 22.11.2005 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie zaproponował taryfę opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę użytkowników lokali mieszkalnych, obiektów przemysłowych i poza przemysłowych w wysokości 2,25 zł/m3 + należny podatek VAT, tj. w wysokości o 1 grosz niższej od dotychczas obowiązującej. W 2005 r. realizacja zadania inwestycyjnego związanego z rozbudową i modernizacją stacji ujęcia wody w Wolinie wpłynęła na obniżenie kosztów produkcji wody, jak też na poprawę jakości i zaopatrzenia mieszkańców w wodę. W związku z powyższym uznaje się za zasadne przyjęcie taryfy w wysokości proponowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 28-12-2005 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2005 15:14