Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXIII/353/05 Rady


UCHWAŁA NR XXXIII/353/05

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

550.000 zł

z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

550.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości
0,52 km oznaczonej ewidencyjnie jako obręb 0003 Wolin:

- droga powiatowa 065Z (kl. L) - ul. Słowackiego o długości 0,26 km, rodzaj budowy B, nr działki 176,

- ul. Kwiatowa o długości 0,26 km, rodzaj budowy A, nr działki 193/14”.

§ 2. Niedobór środków finansowych w kwocie 550.000 zł finansuje się z kredytu długoterminowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Zwiększenie wydatków spowodowane zostało koniecznością sfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 0,52 km oznaczonej ewidencyjnie jako obręb 0003 Wolin:

- droga powiatowa 065Z (kl. L) - ul. Słowackiego o długości 0,26 km, rodzaj budowy B, nr działki 176,

- ul. Kwiatowa o długości 0,26 km, rodzaj budowy A, nr działki 193/14”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 28-12-2005 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2005 14:11