Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/322/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 sierpnia 2005r. Pana Eugeniusza M, pełnomocnika Aleksandry N i Arkad

 

 

 

UCHWAŁA NR XXX/322/05

 

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

 

z dnia 27 września 2005r.

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 sierpnia 2005r. Pana Eugeniusza M, pełnomocnika Aleksandry N i Arkadiusza K na działanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, zm.: Dz.U. z 2001r. Nr 49, poz. 509, Dz.U. z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 169, poz. 1387, Dz.U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Dz.U. z 2004r. Nr 162, poz.1692, Dz.U. z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym sprawy dotyczącej postępowania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie w zakresie działania na szkodę rodziny, ukrywania dokumentów - uznaje skargę Pana Eugeniusza M z dnia 19 sierpnia 2005r. za bezzasadną.

 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

 

Ewa Halicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

 

 

 

Rodzina 4 osobowa, w tym dwoje dzieci została skierowana w dniu 19 lipca br. do Hotelu Św. Franciszka w Wolinie przez policję oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim, w wyniku eksmisji z wynajmowanego mieszkania. Tego samego dnia pełnomocnik Eugeniusz M wraz z klientami zgłosili się do tutejszego Ośrodka, celem ubiegania się o pomoc społeczną w formie opłaty za pobyt w hostelu. Wyjaśniono zainteresowanym zasady udzielania i kryteria obowiązujące przy ubieganiu się o pomoc społeczną, gdyż wstępnie ustalono, że dochód rodziny (1935,27) przekracza kryterium uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, które dla w/w wynosi 1264 zł.

 

Rodzina w okresie od 19 lipca br. do dnia dzisiejszego pięciokrotnie ubiegała się o przyznanie pomocy w formie opłaty za pobyt i wyżywienie w Hostelu w Wolinie.

 

W trzecim postępowaniu wydano decyzję niekorzystną dla strony. Podstawą do wydania takiej decyzji było przeprowadzone postępowanie administracyjne i zebrane w sprawie dokumenty.

 

Wykorzystując swoje uprawnienia pełnomocnik rodziny złożył 11 sierpnia br. odwołanie od decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej odmawiającej udzielenia pomocy w formie opłaty za pobyt w Hostelu w Wolinie. Eugeniusz M składając odwołanie od decyzji administracyjnej z dnia 10 sierpnia 2005r. znak: OPS 8141/Kr/43/05 zobowiązał Ośrodek Pomocy Społecznej do przesłania akt sprawy do organu II instancji. Zgodnie z art. 133 Kodeks Postępowania Administracyjnego organ za pośrednictwem, którego złożono odwołanie jest zobowiązany w terminie 7 dni przesłać dokumenty do organu II instancji. Końcowy termin upływał 18 sierpnia i w tym też dniu przesłano akta sprawy N i K do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. Ostateczna decyzja w omawianej sprawie podjęta zostanie przez Kolegium Odwoławcze. Do dnia dzisiejszego dokumenty nie wróciły z Kolegium.

 

Jednocześnie klienci złożyli kolejne, czwarte podanie, w wyniku którego wszczęte zostało nowe postępowanie, przeprowadzony został nowy wywiad środowiskowy. Pełnomocnik nie wspominał nic na temat wycofania z jego strony odwołania, nie wyrażał nawet takiego zamiaru. Zaznaczyć należy, że każde działania Ośrodka zostają wszczęte na podstawie zgłoszenia osoby zainteresowanej lub z urzędu i zakończone wydaniem decyzji administracyjnej.

 

W dniu 19 sierpnia br. przekazano pełnomocnikowi pismo przewodnie, z którego wynika, że przesłano komplet dokumentów do Szczecina. Wobec powyższego zarzut ukrywania akt jest bezpodstawny. Eugeniusz M w tym samym dniu przeglądał dokumenty dotyczące rodziny, jednak były to akta bieżącej sprawy.

 

Działania, jakich żądał w dniu 19 sierpnia M tj. wycofania przesyłki, byłyby niezgodne z prawem, gdyż akta zostały przesłane pocztą, natomiast pismo o cofnięcie odwołania złożył dopiero 24 sierpnia br.

 

Rodzina dąży do podpisania kontraktu socjalnego, jednak tylko na własnych zasadach. Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 108 ustawy o pomocy społecznej pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt socjalny, który jest nową formą pracy socjalnej. Jest to rodzaj umowy, porozumienia między dwoma stronami, czyli pracownikiem socjalnym i klientem lub rodziną. W porozumieniu tym określa się słabe i mocne strony poszczególnych członków rodziny, wskazuje, co można zmienić. Wspólnie ustala się cele szczegółowe i cel główny, dzięki którym rodzina wyjdzie z trudnej sytuacji. W przypadku obecnej rodziny nie można mówić o jakimkolwiek porozumieniu, gdyż wykazują postawę roszczeniową. Nie wyrazili zgody na propozycję pracownika socjalnego, aby z własnego dochodu pokrywali część kosztów utrzymania w Hostelu.

 

Jak sami klienci i pełnomocnik przyznają nie są zainteresowani zamieszkaniem na terenie naszej gminy, gdyż pobyt w Wolinie traktują jako okres przejściowy. Postanowienie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach dnia 26 lipca 2005r. znak: OPS.1./9142/588/05 dotyczące przekazania podania A. K zgodnie z właściwością, na podstawie art.65 Kodeksu Postępowania Administracyjnego do Ośrodka w Wolinie, pełnomocnik Eugeniusz M zaskarżył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, wskazując również miejsce funkcjonowania rodziny.

 

Mając na uwadze art.17 ust.1 pkt.3, art.48, art.101 ustawy o pomocy społecznej, dwójkę małych dzieci, oraz to, że A. Nesteruk była mieszkanką naszej gminy, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej podjął decyzję o udzieleniu rodzinie pomocy do czasu rozstrzygnięcia zażalenia przez Kolegium.

 

W dniu składania skargi Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie posiadał jedynie dokumentację bieżącej sprawy. Wobec powyższych faktów nie ma mowy o działaniach na szkodę rodziny.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-10-2005 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-10-2005
Ostatnia aktualizacja: Artur Słocki 19-02-2021 14:41