Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/330/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 10 lat na rzecz Niepublicznego Zakładu Opie


UCHWAŁA NR XXX/330/05

RADY MIEJSKIEJ w WOLINIE

z dnia 27 września 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 10 lat na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej S.C. „VITA” z siedzibą w Wolinie przy ul. Prostej 1 nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 44/5 o pow. 1435 m2zabudowanej budynkiem przychodni zdrowia wraz z kotłownią.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z 2002 r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 , Nr 214 poz.1806, z 2003 r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759/ Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 7 grudnia 2002 r w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 10 lat na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej s.c. „VITA” z siedzibą w Wolinie przy ul. Prostej 1 nieruchomości oznaczonej jak działka nr 44/5

o pow. 1435 m2 zabudowanej budynkiem przychodni zdrowia wraz z kotłownią treść § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. „ VITA” zobowiązany będzie przez cały czas trwania umowy użyczenia do zainwestowania w trwałe ulepszenia przedmiotu użyczenia kwoty nie mniejszej niż 6.000 zł rocznie oraz przeznaczenia kwoty nie mniejszej niż 6. 000 zł rocznie na zwykłe koszty utrzymania rzeczy w rozumieniu art. 713 Kodeksu Cywilnego, począwszy od 2003 roku, waloryzowanej corocznie z zastosowaniem od 1 stycznia następnego roku o sumę wskaźników wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za trzy kwartały danego roku oraz wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim”.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wolin.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie

W dniu 08 września 2005 roku Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wystąpił z wnioskiem o częściowa zmianę Uchwały Nr II/12/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 7 grudnia 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na okres 10 lat na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej s.c. „VITA” z siedziba w Wolinie przy ul. Prostej 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni zdrowia wraz z kotłownią.

Zmiana dotyczyłaby § 2 w ten sposób aby oprócz trwałych ulepszeń uznać w kwocie rozliczenia do 12.000 zł część kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem obiektu obejmującym: coroczne malowanie, bieżące naprawy centralnego ogrzewania, pokrycia dachowego itp., ale nie więcej niż do kwoty 6.000 zł. rocznie.

W rozumieniu art. 713 Kodeksu Cywilnego zwykłe koszty utrzymania rzeczy, to wydatki i nakłady pozwalające zachować rzecz w stanie niepogorszonym, utrwalającym jej właściwości i przeznaczenie np. koszty eksploatacyjne związane z utrzymaniem użyczanego lokalu czy samochodu, koszty konserwacji, drobnych napraw.

Pojęcie zwykłych kosztów utrzymania rzeczy nie obejmuje ciężarów publicznoprawnych i opłat związanych z dostawą mediów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-10-2005 12:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-10-2005 12:05