Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXX/325/05 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzed


UCHWAŁA NR XXX/325/05

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 27 września 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży.

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759) oraz art.34 ust.1 pkt 3 i ust.6, art. 67 ust.1a, art.68 ust.1 pkt 7 i ust.2, art.70 ust.2-4, art.71 ust.1, ust.3 i ust.4 i art.73 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz.U. Nr 261 poz. 2603, Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz.2782,) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/379/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 kwietnia 2002 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży /Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 44, poz.947, z 2004 Nr 5 poz. 80, z 2005 r. Nr 1 poz. 25/ § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Bonifikaty mogą być udzielane do końca 2007 roku”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Aktualnie w zasobie Gminy znajduje się 210 lokali mieszkalnych. W 2004 roku z budżetu gminy wydatkowano kwotę 266.730,00 zł. na remonty i bieżące utrzymanie budynków. W 2005 roku planowana do wydatkowania na ten cel kwota wynosi 215.000,00 zł.

Rada Miejska chcąc utrzymać zainteresowanie kupnem lokali przez najemców postanowiła przedłużyć okres udzielania bonifikat w wysokości do 95% przy nabywaniu lokali mieszkalnych.

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-10-2005 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-10-2005 11:52