Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR LIV/640/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w części obrębów geodezyjnych Laska i Recław w gminie Wolin 2014-06-06 15:11
UCHWAŁA NR LIV/641/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul. Wojska Polskiego 3 w Wolinie 2014-06-06 15:09
UCHWAŁA NR LIV/642/2014 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Wolin 2014-06-06 15:06
UCHWAŁA NR LIV/643/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 24/14 o pow. 204 m? w obrębie 3 Wolin 2014-06-06 15:05
UCHWAŁA NR LIV/644/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/2 o pow. 28 m? w obrębie 4 Wolin 2014-06-06 15:04
UCHWAŁA NR LIV/645/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w części działki Nr 39/10 o pow. 15 ha 2014-06-06 14:55
UCHWAŁA NR LIV/646/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 39/4 o pow. 162 m? położonej w obrębie 4 Wolin 2014-06-06 14:54
UCHWAŁA NR LIV/647/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie. 2014-06-06 14:54
UCHWAŁA NR LIV/648/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości stanowiących działki: nr 62/12 o pow. 0,1780 ha i nr 62/13 o pow. 0,1682 ha, położonych w Mierzęcinie, na rzecz sołectwa Troszyn 2014-06-06 14:52
UCHWAŁA NR LIV/649/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody 2014-06-06 14:51
UCHWAŁA NR LIV/650/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części działki nr 280 o powierzchni około 0,0009 ha, położonej w obrębie 3 ? Wolin 2014-06-06 14:50
UCHWAŁA NR LIV/651/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Światowida w Wolinie 2014-06-06 14:49
UCHWAŁA NR LIV/652/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/109/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2014-06-06 14:48
UCHWAŁA NR LIV/653/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 250/3 o powierzchni 0,0063 ha, położonej w obrębie 4 ? Wolin 2014-06-06 14:48
UCHWAŁA NR LIV/654/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 213/30 o powierzchni 0,0178 ha, położonej w obrębie 4 ? Wolin 2014-06-06 14:47
UCHWAŁA NR LIV/655/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 61/30 o powierzchni 0,0107 ha, położonej w obrębie 4 ? Wolin 2014-06-06 14:47
UCHWAŁA NR LIV/656/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarczego ?Działania aktywizujące realizowane w partnerstwie z Gminą Wolin" 2014-06-06 14:46
UCHWAŁA NR LIV/657/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2014 r. 2014-06-06 14:45
UCHWAŁA NR LIV/658/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/580/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2014 - 2020 2014-06-06 14:44
UCHWAŁA NR LIV/659/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Kołczewo ? Wartowo w gminie Wolin, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/165/2011 r. Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 października 2011 r. 2014-06-06 14:43
UCHWAŁA NR LIV/660/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie skargi Bożeny Śremskiej 2014-06-06 14:42
UCHWAŁA NR LIV/661/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie skargi Pawła Ukraińskiego 2014-06-06 14:41