Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXII/269/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie programu współpracy na 2005 r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność poży


Uchwała Nr XXII/269/04

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie programu współpracy na 2005 r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1.1.Uchwala się program współpracy na 2005 r. Gminy Wolin z organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. program, o którym mowa w ust. 1 dotyczy współpracy z:

1) organizacjami pozarządowymi,

2) osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania , jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3) stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/191/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie programu współpracy na 2004 r. Gminy i Miasta Wolin z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń .

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Program według uchwały Nr XVII/191/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie programu współpracy na 2004 r. Gminy i Miasta Wolin z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego zawierał jedynie zadania do realizacji w 2004 r. Przedstawiany program na 2005r.oprócz zadań do realizacji, zawiera również cele, formy, oczekiwane efekty współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jak również zasady monitoringu realizacji programu.

Prezentowany program współpracy Gminy Wolin odzwierciedla dotychczasowe kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi, na które w budżecie Gminy na 2005 r. zabezpieczono środki finansowe .

Priorytetowo potraktowano zadania związane z upowszechnianiem kultury, kultury fizycznej i sportu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-12-2004 18:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2004 18:00