Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXII/265/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomoc


UCHWAŁA NR XXII/265/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Wolin.

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną ryczałtową dietę dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wolin w wysokości 50 zł miesięcznie.

§ 2. Ustala się zwrot kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych uczestniczącym w sesjach Rady Miejskiej oraz naradach sołtysów w wysokości ceny biletu komunikacji zbiorowej autobusowej bądź kolejowej.

§ 3. 1. Podstawę wypłacenia diety stanowi uchwała zebrania wiejskiego bądź Rady Osiedla o wyborze na przewodniczącego organu wykonawczego.

2. Podstawę zwrotu kosztów podróży stanowi zaproszenie na sesję Rady Miejskiej i naradę sołtysów, uczestniczenie i podpis sołtysa na liście obecności.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIX/138/2000 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2000r. w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej w gminie Wolin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

  1. Na podstawie art. 37 b pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych będzie przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

  2. Rada Miejska w Wolinie, w celu wykonania wniosków sołtysów oraz wniosków radnych Rady Miejskiej, postanowiła dla sołtysów Gminy Wolin ustanowić miesięczną ryczałtową dietę w wysokości 50 zł, która przyczyni się do opłacenia niezbędnych kosztów funkcjonowania sołectw.

  3. Diety planuje się wprowadzić od 1.01.2005r. Koszt wydatków w budżecie gminy w roku 2005 z tytułu wprowadzenia miesięcznej diety dla sołtysów wyniesie 18.000zł (30 sołtysów x 50 zł miesięcznie x 12 miesięcy).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-12-2004 17:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2004 17:57