Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXII/266/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię E


0x08 graphic
UCHWAŁA NR XXII/266/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię Eksploatacyjną „NOWA” w Uninie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r Nr 72, poz. 747, zm. Dz. U. z 2002 r Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Dz.U. Nr 96, poz.959 i Nr 173, poz.1808) uchwala się, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się taryfę opłat do stosowania przez Spółdzielnię Eksploatacyjną „NOWA” w Uninie za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w Uninie w wysokości 2,57 za 1 m3 odprowadzonych ścieków plus należny podatek od towarów i usług - VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Taryfy obowiązują w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina i Prezesowi Zarządu Spółdzielni Eksploatacyjnej „NOWA” w Uninie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art.24 ust.3 zobowiązuje rady gmin do zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowości Unin.

Pani

EWA HALICKA

P r z e w o d n i c z ą c a

Rady Miejskiej

w Wolinie

=========

Nasz znak:BIG.AG.7015-8/04 Wolin, 2004-11-18

W załączeniu przedkłada się projekt Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię Eksploatacyjną „NOWA” w Uninie.

Do wiadomości:

1. Spółdzielnia Eksploatacyjna „NOWA”

Unin 11A

2. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-12-2004 17:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2004 17:56