Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXII/268/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie


UCHWAŁA Nr XXII /268 /04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 p. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), art. 5, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329; zmiany: Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu, na którą składa się:

  1. Koszt wyżywienia, stanowiący równowartość faktycznych kosztów zakupu pro­duktów żywnościowych zużytych do przygotowania posiłków - zgodnych z obowiązującymi w placówkach normami żywienia - uchwala Rada Rodziców.

  2. Opłata eksploatacyjna, na którą składają się koszty utrzymania placówki, Rada Miejska ustala w wysokości 110 zł miesięcznie.

§ 2

  1. Nie pobiera się opłaty wynikającej z kosztów wyżywienia za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu jeśli nieobecność ta została zgłoszona z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

  2. Opłatę eksploatacyjną wnosi rodzic za każdy rozpoczęty miesiąc i nie podlega ona zwrotowi.

  3. Opłata eksploatacyjna za dziecko realizujące obowiązek rocznego wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym i pozostające dłużej niż 5 godzin w przedszkolu wynosi 50 % kwoty wymienionej w § 1 pkt 2.

§ 3

Jeżeli do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, wówczas wysokość opłaty eksploatacyjnej za drugie i każde następne dziecko wynosi po 50% kwoty wymienionej w § 1 pkt 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina i Dyrektorowi Przedszkola z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXV/175/2000 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 września 2000 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Wolinie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2005 roku.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie

Uchwała Nr XXV/175/2000 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23 września 2000 roku ustaliła wysokość opłaty eksploatacyjnej na 95 zł. W ciągu 4 lat opłata nie była podnoszona mimo inflacji i wzrostu kosztów utrzymania. Stąd wynika konieczność podniesienia jej wysokości do 110 zł (o około 16%) celem urealnienia do aktualnych kosztów utrzymania. placówki.

Komunikat Prezesa GUS w sprawie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres od grudnia 1999 roku do września 2004 roku - wzrost o 18,7 %.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-12-2004 17:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2004 17:53