Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXII/259/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nabycia nie zabudowanych działek Nr 223/10 o pow. 280 m2 i Nr 223/11 o pow. 100 m2 położonych


UCHWAŁA NR XXII/259/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nabycia nie zabudowanych działek Nr 223/10 o pow. 280 m2 i Nr 223/11 o pow. 100 m2 położonych w Kołczewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz.U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku , Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1 . W Uchwale Nr XVII/189/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie nabycia nie zabudowanych działek Nr 223/10 o pow. 280 m2 i Nr 223/11 o pow. 100 m2 położonych w Kołczewie

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Wyraża zgodę na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomość stanowiącą nie zabudowaną działkę : Nr 223/11 o pow. 100 m2 położoną w obrębie Kołczewo, od Zenobii i Waldemara Szternal z przeznaczeniem pod stację transformatorową.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołczewo, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/356/2002 Rady Miejskiej w Wolinie, teren działek nr 223/10 i 223/11 o łącznej pow. 380 m2 położonych w obrębie Kołczewo leży na terenie oznaczonym symbolem UT, K - tereny zabudowy rekreacyjnej, mieszkaniowej jednorodzinnej i komunikacji wewnętrznej z wyodrębnionym terenem oznaczonym symbolem EE - pod stację transformatorową.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należą sprawy zaspakajania zbiorowych potrzeb min. zaopatrzenia w energię elektryczną.

Małżonkowie Zenobia i Waldemar Szternal wyrazili zgodę na zbycie na rzecz Gminy Wolin działki Nr 223/11 o pow. 100 m2. W stosunku do działki Nr 223/10 złożyli nowy wniosek o zamianę działki na grunty gminy Wolin .

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała że uzasadniona jest zmiana Uchwały Nr XVII/189/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie nabycia nie zabudowanych działek Nr 223/10 o pow. 280 m2 i Nr 223/11 o pow. 100 m2 położonych w Kołczewie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-12-2004 17:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2004 17:50