Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXII/258/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Nr 26 w Dargobądzu wraz z udziałem wynoszącym 8571/251


UCHWAŁA NR XII/258/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku Nr 26 w Dargobądzu wraz z udziałem wynoszącym 8571/25162 części w budynku i działce gruntu Nr 127/10 o pow. 1293 m2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2001r.nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz.U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 , Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), art. 40a ust. 10 ustawy z dnia 28.09.1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2000 r. nr 56 poz. 679 zm. w 2000 Dz. U. Nr 86 poz. 958 , Nr 12 poz. 136, Nr 120 poz. 1268, w 2001 r. Dz. U. Nr 110 poz. 1189, Nr 145 poz. 1623, w 2002 r. Dz. U. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1682, w 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 721 i poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 229 poz. 2273 w 2004 r. Nr 92 poz. 882, Nr 93 poz. 894, Nr 141 poz. 1492) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Międzyzdroje, w udziale 8571/25162 części przypadającym na lokal mieszkalny położony w budynku mieszkalnym Nr 26 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działce gruntu Nr 127/10 o pow. 1293 m2 w obrębie Dargobądz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Nadleśnictwo Międzyzdroje wystąpiło z wnioskiem o nieodpłatne przejęcie przez Gminę Wolin lokalu mieszkalnego położonego w budynku mieszkalnym Nr 26 położonym w działce Nr 127/10 o pow. 1293 m2 w Dargobądzu, w oparciu o przepisy art. 40a ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 28.09.1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2000 r. nr 56 poz. 679 z późniejszymi zmianami) oraz w trybie przepisów ustawy z dnia 12.10.1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz.U. Nr 119 poz. 567 z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 40a ust. 1 pkt 10 wymienionej ustawy o lasach, lokale pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą zostać przekazane nieodpłatnie na rzecz Gminy, łącznie z gruntami jeżeli najemcy nie skorzystają z prawa do nabycia lokalu, w którym zamieszkują. Wniosek o nieodpłatne nabycie przez Gminę Wolin lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 26 w Dargobądzu, Nadleśnictwo Międzyzdroje złożyło w związku z nie skorzystaniem z prawa nabycia lokalu przez najemcę.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za uzasadnione nabycie w/w nieruchomości zabudowanej do zasobów komunalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-12-2004 17:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2004 17:50