Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXII/257/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zamiany nie zabudowanej działki Nr 213/10 o pow. 672 m2 położonej w Kołczewie, na działkę Nr 842 o pow. 9677 m2 położon


UCHWAŁA NR XXII/257/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie zamiany nie zabudowanej działki Nr 213/10 o pow. 672 m2 położonej w Kołczewie, na działkę Nr 842 o pow. 9677 m2 położoną w Kołczewie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz.U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 z 2004 roku , Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na zamianę nie zabudowanej działki Nr 213/10 o pow. 672 m2 położonej w obrębie Kołczewo, stanowiącej własność Czesławy i Zdzisława Żytniak z przeznaczeniem na poszerzenie istniejących dróg nr 637 i 644 na działkę stanowiącą własność Gminy Wolin Nr 842 o pow. 9677 m2 położoną w Kołczewie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kołczewo, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVIII/356/2002 Rady Miejskiej w Wolinie, teren działki Nr 213/10 o pow. 672 m2 przeznaczony jest na poszerzenie istniejących dróg nr 637 i 644 . Dla działki gminnej Nr 842 o pow. 9677 m2 brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, według ewidencji gruntów oznaczona jako ŁV - trwały użytek zielony - łąka.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 powołanej na wstępie ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należą sprawy zaspakajania zbiorowych potrzeb min. komunikacja drogowa.

Wartość rynkowa działki nr 213/10 o pow. 672 m2 wynosi 11.003,00 zł., a wartość działki Nr 842 o pow. 9677 m2 wynosi 13.323,00 zł,. zgodnie ze sporządzonymi przez rzeczoznawcę majątkowego operatami szacunkowymi z dnia 24 września 2004 r

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za zasadną zamianę w/w działek.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-12-2004 17:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2004 17:49