Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA XXII/252/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów


UCHWAŁA NR XXII/252/04
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE
z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 14 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w następującej wysokości:

a) od pierwszego psa - 15,09 zł,

b) od każdego następnego - 30,17 zł.

§ 2. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwca roku podatkowego.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstaje w drugiej połowie roku podatkowego, ustala się stawkę podatku od posiadania psów w następującej wysokości:

a) od pierwszego psa - 7,55 zł,

b) od każdego następnego - 15,09 zł,

który płatny jest bez wezwania do końca roku podatkowego.

§ 3. Zwalnia się z podatku od posiadania psów - posiadanie psów w ramach schroniska dla zwierząt domowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/140/03 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
29 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 118, poz. 2142).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia stawek podatku od posiadania psów w drodze uchwały.

Stawki podatku od posiadania psów na rok 2005 uległy podwyższeniu o 3%, uwzględniając prognozowany, przyjęty w art. 26 ustawy budżetowej państwa na 2005 r. z dnia 26 listopada 2004 r., średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 18-12-2004 17:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 18-12-2004 17:47