Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XXI/237/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 09 października 2004 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Wolinie.


UCHWAŁA Nr XXI/237/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 9 października 2004r.

w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Wolinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, zm. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska w Wolinie, uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się niżej wymienione uchwały Rady Miejskiej:

  1. Uchwałę Nr XX/131/95 z dnia 20 lipca 1995r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania gminy Wolin oraz sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin,

  2. Uchwałę Nr XXVII/180/96 z dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Dargobądz, Karnocice, Sułomino, Płocin, Mokrzyca Mała,

  3. Uchwałę Nr LIV/366/98 z dnia 18 czerwca 1998r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania gminy Wolin,

  4. Uchwałę Nr XXVIII/215/2000 z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania miasta Wolin,

  5. Uchwałę Nr XXXII/269/2001 z dnia 30 czerwca 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania gminy Wolin oraz sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin,

  6. Uchwałę Nr XXXVI/337/2001 z dnia 01 grudnia 2001r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania gminy Wolin,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Uchyla się uchwały wymienione w § 1, gdyż stały się bezprzedmiotowe ze względu na uwarunkowania powstałe w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustaleniom zawartym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, uchwalonym Uchwałą Nr XXLII/426/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 5.10.2002r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 14-10-2004 11:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-10-2004 11:12