Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVIII/202/04 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. (dot. kwoty 659.111 zł.)


UCHWAŁA NR XVIII/202/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 24 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

659.111 zł

z tego:

w dziale 758 - Różne rozliczenia

w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

w § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa

659.111 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

659.111 zł

z tego:

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

659.111 zł

w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe

491.695 zł

z tego:

w § 2540 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

184.854 zł

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach - 74.162,90 zł

- II rata kwoty przeznaczonej na remont bieżący budynku Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostromicach - 25.000,00 zł

- utrzymanie Społecznej Szkoły Podstawowej w Ładzinie - 85.691,10 zł

w § 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli

211.028 zł

w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

13.726 zł

w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

23.087 zł

w § 4260 - zakup energii

z przeznaczeniem na zakup energii

22.000 zł

w § 4270 - zakup usług remontowych

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

25.000 zł

w § 4300 - zakup usług pozostałych

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

12.000 zł

w rozdziale 80110 - Gimnazja

167.416 zł

z tego:

w § 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli

90.330 zł

w § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne

13.726 zł

w § 4140 - wpłaty na PFRON

z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3.360 zł

w § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

10.000 zł

w § 4260 - zakup energii

z przeznaczeniem na zakup energii

22.000 zł

w § 4270 - zakup usług remontowych

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych

19.000 zł

w § 4300 - zakup usług pozostałych

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

9.000 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zmiany budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. związane są z:

1. pismem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2004 r. znak: ST3-4820-5/2004/257, informującym o ustaleniu ostatecznej subwencji ogólnej dla Gminy na 2004 rok (zmianie ulega wysokość części oświatowej subwencji ogólnej - zwiększona w porównaniu z projektowaną subwencją o kwotę 659.111 zł).

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 16-06-2004 14:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2004 14:04