Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XVIII/198/04 RADY MIEJSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarny


0x08 graphic
UCHWAŁA Nr XVIII/ 198/ 04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 24 kwietnia 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r Nr 72, poz. 747, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Zatwierdza się taryfę do stosowania przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzeni w wodę gospodarstw domowych, przemysłowych i poza przemysłowych odbiorców usług w wysokości:

- woda - 1,88 zł/m3

- stawka opłaty abonamentowej - 2,20 zł/miesiąc/wodomierz,

2. Do cen określonych w ust.1 dolicza się podatek od towarów i usług - VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 2. Taryfa określona w § 1 obowiązuje w okresie od dnia 01.06.2004 r. do dnia 31.05.2005 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wolin i Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art.24 ust.3 zobowiązuje rady gmin do zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Obecnie za dostarczenie 1 m3 wody odbiorcy usług płacili 1,76 zł - netto a po przyjęciu proponowanej ceny 1,88zł/m3 będą ponosić koszty wyższe o 6,82 %.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 16-06-2004 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-06-2004 12:53