Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Protokół nr VI/11 sesji Rady Miejskiej w Wolinie, odbytej w dniu 23 lutego 2011 r. 2011-03-30 12:26
dokument Uchwała Nr VI/53/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23.02.2011 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2011 rok. 2011-03-10 09:50
dokument Uchwała Nr VI/52/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23.02.2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Gminie Wolin. 2011-03-10 09:48
dokument Uchwała Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23.02.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2011 - 2020. 2011-03-10 09:45
dokument Uchwała Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23.02.2011 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z nieruchomości stanowiącej działkę nr 119/4 o pow. 0,1479 ha, położonej w Mokrzycy Wielkiej na rzecz sołectwa Mokrzyca Wielka. 2011-03-10 09:40
dokument Uchwała Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23.02.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie działki nr 41/2 o pow. 0,3596 ha, położonej w Ładzinie. 2011-03-10 09:38
dokument Uchwała Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23.02.2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w trwałym zarządzie Wolińskiego Parku Narodowego. 2011-03-10 09:36
dokument Uchwała Nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23.02.2011 r. w sprawie ustanowienia zasad przyjmowania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Wolin. 2011-03-10 09:33
dokument Uchwała Nr VI/46/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23.02.2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2011 r. 2011-03-10 09:30
dokument Uchwała Nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 23.02.2011 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016" i "Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2018" oraz przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin na lata 2010 - 2032". 2011-03-10 09:28
dokument O G Ł O S Z E N I E 2011-02-17 08:29
dokument Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Wolinie w dniu 23 lutego 2011 r. 2011-02-17 08:29