Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr III/16/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2002 roku.


UCHWAŁA NR III/16/2002
Rady Miejskiej w Wolinie
z dnia 21 grudnia 2002 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2002 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta o kwotę 260 908 zł, z tego:

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 209 000 zł, w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 209 000 zł, w tym:

w § 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - 40.000 zł

w § 076 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 60.000 zł

w § 084 - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 109.000 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 51.908 zł, w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe - 21.751 zł, w § 083 - wpływy z usług

w rozdziale 80110 - Gimnazja - 30.157 zł, w § 083 - wpływy z usług

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta o kwotę 260 908 zł, z tego:

w dziale 600 - Transport i łączność - 70.000 zł, w tym:

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - 70.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 87.000 zł, w tym:

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 87.000 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów na cele infrastrukturalne (drogi)

w dziale 801 - Oświata i wychowanie - 51.908 zł, w tym:

w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe - 21.751 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności

w rozdziale 80110 - Gimnazja - 30.157 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup środków żywności

w dziale 853 - Opieka społeczna - 52.000 zł, w tym:

w rozdziale 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 52.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 22-07-2003 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-07-2003 14:06