Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 37/08 Burmistrza Wolina z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/262/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Mokrzyca Mała.


ZARZĄDZENIE NR 37/08

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 8 lipca 2008 roku

w sprawie wykonania uchwały Nr XXXI/262/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Mokrzyca Mała.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, w związku z uchwałą Nr XXXI/262/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Mokrzyca Mała zarządzam, co następuje:

§ 1 1. W celu wykonania uchwały Nr XXXI/262/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Mokrzyca Mała ustalam, iż zebranie wyborcze Sołtysa odbędzie się dnia 15 lipca 2008 r. o godzinie 1800 w Wiejskim Ośrodku Kultury z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego zebrania.

2) Stwierdzenie quorum, poinformowanie uczestników o porządku zebrania.

3) Zapoznanie ze statutem sołectwa w zakresie prawa wyborczego.

4) Wybór komisji skrutacyjnej dla wyboru Sołtysa;

a) zapoznanie ze sposobem głosowania i wyboru,

b) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa,

c) głosowanie,

d) ustalenie wyników głosowania.

5) Zamknięcie zebrania.

2. W zebraniu wyborczym weźmie udział Sekretarz Gminy i Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego i Spraw Społecznych.

3. Organizacyjną obsługę zebrania wyborczego zapewni Kierownik Referatu Organizacyjno - Administracyjnego i Spraw Społecznych, do którego należy przygotowanie zebrania oraz poinformowanie mieszkańców Mokrzycy Małej w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Mokrzycy Małej, zamieszczenia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz powiadomienie Rady Miejskiej w Wolinie w terminie do dnia 11 lipca 2008r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz

Eugeniusz Jasiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 10-07-2008 10:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 10-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2008 10:59