Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 20/08 Burmistrza Wolina z dnia 2 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008 r.


ZARZĄDZENIE NR 20/08

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 2 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2008 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

119 111,55 zł

z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

3 239,55 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

34 272,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

81 600,00 zł

w tym:

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

36 000,00 zł

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

45 600,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

119 111,55 zł

z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01095 - Pozostała działalność

w § 4430 - Różne opłaty i składki

3 239,55 zł

z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie, poniesionych przez gminy, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

w rozdziale 80195 - Pozostała działalność

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

34 272,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza)

w dziale 852 - Pomoc społeczna

81 600,00 zł

w tym:

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w § 3110/z - Świadczenia społeczne

36 000,00 zł

z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 3110 - Świadczenia społeczne

45 600,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. nr 267, poz. 2259).

§ 3. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany budżetu związane są z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 204/2008 z dnia 13 maja 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 r., którym zwiększono Gminie Wolin dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 45 600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie
  z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. nr 267, poz. 2259),

 2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 218/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 r., którym zwiększono Gminie Wolin dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki
  i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie
  36 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych,

 3. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 220/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 r., którym zwiększona została Gminie Wolin dotacja celowa w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 3 239,55 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy
  z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
  z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie, poniesionych przez gminy, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku,

 4. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 222/2008 z dnia 26 maja 2008 r.
  w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2008 r., którym zwiększono Gminie Wolin dotację celową w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 34 272,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (I transza).

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 10-07-2008 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 10-07-2008
Ostatnia aktualizacja: - 10-07-2008 10:17