Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/246/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej działkę Nr 2/8 położonej w obrębie Żółwino.


UCHWAŁA NR XXVIII/246/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 19 maja 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej działkę Nr 2/8 położonej w obrębie Żółwino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku, Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 roku, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku, Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie Żółwino w działce Nr 2/8 o pow. 1,48 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku nieruchomości stanowiące własność Gminy sprzedawane są w drodze przetargu. Nieruchomość stanowiąca działkę Nr 2/8 położona w obrębie Żółwino zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XVI/65/86 Rady Narodowej Miasta i Gminy Wolin z dnia 27 maja 1986 roku oraz dokonaną zmianą do planu uchwaloną Uchwałą nr XLI/412/2002 Rady Miejskiej Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 14 września 2002 roku oznaczona jest w planie symbolem AXV.Ł, dla którego widnieje zapis: teren łąk i pastwisk. Na terenie tym ustalono zakaz wszelkiej zabudowy oraz zalecono zachowanie dotychczasowego rolniczego sposóbu użytkowania gruntów.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za zasadne wyrazić zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 28-05-2008 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 28-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2008 09:42