Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVIII/243/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 maja 2008r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwu Wisełka


UCHWAŁA Nr XXVIII/ 243/08

 

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 19 maja 2008r.

w sprawie uchwalenia statutu Sołectwu Wisełka

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Uchwala się statut Sołectwu Wisełka, określający organizację i zakres działania jednostki pomocniczej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc § 1 ust. 27 uchwały Nr XXXI/194/96 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.04.1996r. w sprawie statutu sołectwa: Chynowo, Dargobądz, Darzowice, Dobropole, Domysłów, Jarzębowo, Kodrąb, Kodrąbek, Kołczewo, Koniewo, Korzęcin, Laska, Ładzin, Łuskowo, Mokrzyca Wielka, Mokrzyca Mała, Ostromice, Płocin, Piaski Wielkie, Recław, Rzeczyn, Sierosław, Skoszewo, Troszyn, Unin, Warnowo, Wisełka, Wiejkowo, Zagórze, Zastań wraz z załącznikiem do tej uchwały.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

 

 

EWA HALICKA

 

 

 

 

 

2.

 

Uzasadnienie:

1. Do właściwości rady gminy w świetle art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym należy określenie organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej odrębnym statutem po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

 

2. Na zebraniu mieszkańców Sołectwa Wisełka dnia 14 września 2007r. został przedstawiony do konsultacji projekt statutu Sołectwa Wisełka. Projekt ten został przyjęty, w formie uchwały Zebrania Wiejskiego większością głosów, która stanowi załącznik do niniejszego uzasadnienia.

 

3. W dniu 23 kwietnia 2008r. mieszkańcy podjęli uchwałę o zaakceptowaniu projektu uchwały Rady Miejskiej z poprawkami.

 

4. Przedstawiony do uchwalenia projekt statutu spełnia wymogi określone przepisami art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a nadto uzyskał aprobatę obsługi prawnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 28-05-2008 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 28-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 28-05-2008 09:36