Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Burmistrza Wolina o II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w obrębie 2 Wolina.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

informuje, że ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanych położonych w obrębie 2 Wolina w działkach:

1. działka Nr 40/11 pow. 583 m2 cena wywoławcza 18.858,- zł

KW 12234

2. działka Nr 40/25 pow. 553 m2 cena wywoławcza 17.908,- zł

KW 12234

3. działka Nr 40/26 pow. 553 m2 cena wywoławcza 17.908,- zł

KW 12234

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22 %.

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego . W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego gminy teren leży w strefie rozwoju funkcji osadniczych - budownictwo mieszkaniowe.

Na przedmiotowe nieruchomości przeprowadzone były następujące przetargi zakończone wynikami negatywnymi:

I przetarg w dniu 17 grudnia 2004 roku

II przetarg w dniu 4 marca 2005 roku

III przetarg w dniu 13 maja 2005 roku

oraz rokowania w dniu 26 sierpnia 2005 roku, również zakończone wynikiem negatywnym.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w rokowaniach powinny złożyć w sekretariacie Urzędu pisemne zgłoszenie w terminie do 28 listopada 2005 roku.

Zgłoszenie powinno być złożone w zamkniętej kopercie i zawierać :

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

  • datę sporządzenia zgłoszenia

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

  • do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki

Na kopercie ze zgłoszeniem udziału w rokowaniach powinno widnieć imię i nazwisko zgłaszającego oraz napis: Zgłoszenie na rokowania na działkę Nr ................. położoną w obrębie 2 Wolin.

Zaliczka w wysokości 10 % ceny wywoławczej, pobierana jest tytułem zabezpieczenia kosztów, w przypadku uchylenia się osoby ustalonej na nabywcę, od zawarcia umowy. Zaliczkę można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty zaliczki należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 28 listopada 2005 roku.

Rokowania odbędą się w dniu 2 grudnia 2005 r., w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 10oo.

Organizator rokowań zastrzega sobie prawo odwołania rokowań

Szczegółowych informacji na temat rokowań udziela Referat Gospodarki Gruntami, pokój Nr 8, tel. / 091 / 32 20 803 Wolin.

Ogłoszenie o rokowaniach znajduje się na stronie internetowej gminy www.wolin.pl

Wolin, dnia 2005-11-07

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 10-11-2005 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2005
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2005 15:06