Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 124/07 Burmistrza Wolina z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.


ZARZĄDZENIE NR 124/07

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

127 537,00 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

24 454,00 zł

w tym:

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

9 000,00 zł

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

15 454,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

103 083,00 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

127 537,00 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

24 454,00 zł

w tym:

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9 000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), tj. na wypłatę comiesięcznego dodatku
do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 3110 - Świadczenia społeczne

15 454,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259).

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

w § 3240 - Stypendia dla uczniów

103 083,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (II transza).

§ 3. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany budżetu związane są z:

1) zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 384/2007 z dnia 31 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 r., którym zwiększono Gminie Wolin dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 9 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późn. zm.), tj. na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku,

2) zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 423/2007 z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 r., którym zwiększono Gminie Wolin dotację celową w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 103 083,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (II transza),

3) zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 436/2007 z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2007 r., którym zwiększono Gminie Wolin dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 15 454,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o którym mowa w ustawie z dnia
29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 05-11-2007 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-11-2007 14:39