Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie nr 46/07 Burmistrza Wolina z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. 2007-04-24 14:12
dokument Zarządzenie nr 45/07 Burmistrza Wolina z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. 2007-04-24 14:11
dokument Zarządzenie nr 44/07 Burmistrza Wolina z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste w pierwszym przetargu 2007-04-12 16:10
dokument Zarządzenie nr 43/07 Burmistrza Wolina z dnia 28.03.2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wolinie. 2007-04-05 13:46
dokument Zarządzenie nr 42/07 Burmistrza Wolina z dnia 28.03.2007 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie. 2007-04-05 13:45
dokument Zarządzenie nr 41/07 Burmistrza Wolina z dnia 23.03.2007 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zamówień publicznych i komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Wolinie 2007-04-05 13:45
dokument Zarządzenie nr 40/07 Burmistrza Wolina z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. 2007-03-30 09:40
dokument Zarządzenie nr 39/07 Burmistrza Wolina z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Panu Markowi Matysowi 2007-03-30 09:35
dokument Zarządzenie nr 38/07 Burmistrza Wolina z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin za 2006 r. 2007-03-30 09:35
dokument Zarządzenie nr 37/07 Burmistrza Wolina z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Pani Lilianny Hamali – Inspektora Referatu Gospodarki Finansowej - do podpisywania upomnień podatkowych. 2007-03-23 14:52
dokument Zarządzenie nr 36/07 Burmistrza Wolina z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich do podpisywania pism 2007-03-23 14:51
dokument Zarządzenie nr 35/07 Burmistrza Wolina z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia pracowników Referatu Geodezji, Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska do podpisywania pism 2007-03-23 14:51
dokument Zarządzenie nr 34/07 Burmistrza Wolina z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Młodszego referenta Referatu Gospodarczego - Pana Adama Celińskiego - do podpisywania pism 2007-03-23 14:51
dokument Zarządzenie nr 33/07 Burmistrza Wolina z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw Społecznych – Panią Teresę Barbarę Szubert - do podpisywania pism 2007-03-23 14:50
dokument Zarządzenie nr 32/07 Burmistrza Wolina z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Budownictwa, Inicjatyw i Działalności Gospodarczej – Pana Zbigniewa Augustyniaka do podpisywania pism 2007-03-23 14:50
dokument Zarządzenie nr 31/07 Burmistrza Wolina z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do podpisywania decyzji i pism. 2007-03-23 14:50
dokument Zarządzenie nr 30/07 Burmistrza Wolina z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy – Pana Romana Kleszczyńskiego – do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Wolina i podpisywania pism. 2007-03-23 14:50
dokument Zarządzenie nr 29/07 Burmistrza Wolina z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wolina – Pana Krzysztofa Pietruszewskiego – do podpisywania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej 2007-03-23 14:49
dokument Zarządzenie nr 28/07 Burmistrza Wolina z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 r. oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2007 r. 2007-03-23 14:49
dokument Zarządzenie nr 27/07 Burmistrza Wolina z dnia 9 marca 2007 r. Burmistrza Wolina z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie wyznaczenia osób funkcyjnych Pionu Ochrony Urzędu Miasta w Wolinie 2007-03-23 14:48
dokument Zarządzenie nr 26/07 Burmistrza Wolina z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2006/2007 na czas od dnia 01 marca 2007 roku do dnia 31 sierpnia 2007 roku. 2007-03-23 14:48
dokument Zarządzenie nr 25/07 Burmistrza Wolina z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza Wolina Pana Krzysztofa Pietruszewskiego. 2007-03-23 14:47
dokument Zarządzenie nr 24/07 Burmistrza – osoby pełniącej funkcje Burmistrza Wolina z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin 2007-03-23 14:47
dokument Zarządzenie nr 23/07 Burmistrza Wolina z dnia 5 marca 2007r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich w gminie Wolin 2007-03-23 14:46