Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie nr 84/06 Burmistrza Wolina z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r.


ZARZĄDZENIE NR 84/06

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 30 listopada 2006 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

440 279,00 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

440 279,00 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

406 279,00 zł

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

34 000,00 zł

z tego:

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14 000,00 zł

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

20 000,00 zł

§ 2.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

27 413,00 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

27 413,00 zł

w tym:

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

10 500,00 zł

w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

16 913,00 zł

§ 3. Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zmniejszeniu
o kwotę 412 866,00 zł.

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

440 279,00 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

440 279,00 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

406 279,00 zł

z tego:

w § 3110 - Świadczenia społeczne

394 446,00 zł

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

9 846,00 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

1 746,00 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

241,00 zł

z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

34 000,00 zł

z tego:

w § 3110/Z - Świadczenia społeczne

z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

14 000,00 zł

w § 3110 - Świadczenia społeczne

20 000,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

§ 5.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

27 413,00 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

27 413,00 zł

w tym:

w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

10 500,00 zł

z tego:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 500,00 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

1 500,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie

w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

w § 3110 - Świadczenia społeczne

16 913,00 zł

z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.

§ 6. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu
o kwotę 412 866,00 zł.

§ 7. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

UZASADNIENIE:

Powyższe zmiany budżetu związane są z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 563/2006 z dnia 15 listopada 2006 r.
  w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2006 r., którym zwiększone zostały Gminie Wolin dotacje celowe w dziale 852 - Pomoc społeczna o łączną kwotę
  22 413,00 zł, z tego w:

  1. rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 - Dotacje celowe przekazane
   z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5 500,00 zł
   z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Wolinie,

  2. rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 16 913,00 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.,

 2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 565/2006 z dnia 15 listopada 2006 r.
  w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2006 r., którym dokonano zmian w planie dotacji celowych przyznanych Gminie Wolin, polegających na:

  1. zmniejszeniu dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna w:

- rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, § 2030 - Dotacje celowe przekazane
z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 5 000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wolinie,

b) zmniejszeniu dotacji celowych w dziale 852 - Pomoc społeczna w:

- rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
o kwotę 406 279,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe, z tego w:

 • § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),

 • § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie
  z postanowieniami art. 147 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

3

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-12-2006 15:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2006 15:44