Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w: obrębie Kołczewo (II przetarg), obrębie 6 Wolina (II przetarg), obrębie Ładzin (V przetarg), obrebie 2 Wolina (III przetarg), obrębie Dargobądz (V przetarg), obrębie 4 Wolina (V przetarg).


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza nieograniczony przetargustny,

na sprzedaż nie zabudowanychniżej wymienionych nieruchomości

ObrębKołczewo/ II przetarg /

1.działkaNr177/4 pow.1111 m2 cena wywoławcza 21.402,- zł KW7152

Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego miejscowościKołczewo zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/184/93 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 gr4udnia 1993 roku orazz dokonaną zmianą planuzagospodarowania przestrzennegozatwierdzoną uchwałą Rady Miejskiej w Wolinie Nr XXXVIII/356/2002 z dnia23 lutego2002 roku nieruchomośćprzeznaczonajest pod zabudowę rekreacyjną.

Realizacja zabudowy możliwa jest po wyposażeniu terenu w urządzenia wodociągowe zasilane z wodociągu zbiorowego w Kołczewie oraz kanalizacyjne odprowadzające ścieki do grupowego systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią w Międzywodziu. Do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Przez działkę 177/4 przebiega linia elektromagnetyczna SN 15-KV przewidziana w planie zagospodarowania przestrzennego terenudo likwidacji. Likwidacja linii na koszt

nabywcy działki.

Obręb 6Wolin /IIprzetarg/

2. działka Nr 10/11 pow.573m2 cena wywoławcza 20.812,- złKW 7365

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennegogminyteren leży w strefie zabudowy mieszkanioweji ogrodów przydomowych Teren nie uzbrojony, istnieje możliwość uzbrojenia- media w sąsiedztwie.

Obręb Ładzin/Vprzetarg /

3. działkaNr512/4pow.1006 m2wraz z udziałem do 1/6 w działce Nr 512/7opow. 1219 m2stanowiącej drogę cena wywoławcza 13.185,- zł KWzałożona zostanieprzy umowie notarialnej

4. działkaNr512/5pow.1291 m2wraz z udziałem do 1/6 w działce Nr 512/7opow. 1219 m2stanowiącej drogę cena wywoławcza 17.897,- zł KWzałożona zostanie przy umowie notarialnej

5. działkaNr512/6pow.1463 m2wraz z udziałem do 1/6 w działce Nr 512/7opow. 1219 m2stanowiącej drogę cena wywoławcza 19.952,- zł KWzałożona zostanieprzy umowie notarialnej

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Rozwoju Przestrzennego Gminy teren leży w strefie rozwoju funkcji osadniczych-budownictwo mieszkaniowe

Obręb 2 Wolin / IIIprzetarg/

6.działkaNr40/11 pow.583 m2 cena wywoławcza 18.423,- zł KW 12234

7.działkaNr40/25 pow.553 m2 cena wywoławcza 16.743,- zł KW 12234

8. działka Nr40/26 pow. 553 m2 cena wywoławcza 16.743,-złKW 12234

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego gminyteren leży w strefie rozwojufunkcji osadniczych - budownictwo mieszkaniowe.

Obręb Dargobądz / Vprzetarg /

9.działka Nr371/13pow.0,0630 hacena wywoławcza 10.606,- zł

KW10952

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego gminy teren leży w strefie zabudowy osadniczej - mieszkaniowej.Na działce znajduje się szambo.Likwidacja szamba na koszt nabywcy.

Obręb4 Wolin / Vprzetarg /

10. działkaNr 268/9pow. 1836 m2 cena wywoławcza50365,- zł KW 1757

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennegogminyteren leży w strefiezabudowymieszkaniowej.

Na przedmiotową nieruchomośćwydana została decyzja Nr 30/2003 o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle której teren działki przeznaczony jest

pod zabudowę mieszkaniową z wbudowanymi usługami.

Nad działkąprzebiega napowietrzna linia energetyczna do ewentualnego przeniesienia na koszt nabywcy działki.

Do cen uzyskanych w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Warunkiemprzystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej .Wadium można wpłacićgotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu MiastaNr : 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010wBanku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należydokonać tak abyśrodki pieniężne znalazły się na rachunku bankowymbądź w Kasie Urzędunajpóźniej w dniu 28sierpnia 2006 r

O wysokości postąpieniadecydują uczestnicy przetargu, z tymże postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 września 2006 r., wSali Nr 115Urzędu Miasta w Wolinieo godzinie 10oo.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomościpodlega zapłacienie później niż do dniazawarciaumowyprzenoszącejwłasność.

Kosztyzwiązane z zawarciem umowy notarialnejponoszą nabywcy.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela ReferatGospodarki Gruntami,

pokój Nr 8,tel.3220803 Wolin.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej gminywww.wolin.pl

Wolin, dnia 2006-08-10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 14-08-2006 11:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2006 11:55