Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR III/14/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wolin na 2019 r. 2019-01-30 14:37
dokument UCHWAŁA NR III/15/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2019 ? 2033 2019-01-30 14:34
dokument UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7, położonego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 w Wolinie 2019-01-30 14:33
dokument UCHWAŁA NR III/17/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/21 o pow. 353 m? w obrębie 4 Wolin 2019-01-30 14:32
dokument UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin w działce Nr 72 o pow. 1,3708 ha 2019-01-30 14:27
dokument UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki Nr 251/34 o pow. 61 m? położonej w obrębie 4 Wolin 2019-01-30 14:23
dokument UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 245/4 o pow. 48 m? w obrębie 3 Wolin 2019-01-30 14:06
dokument UCHWAŁA NR III/21/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 70/24 o pow. 780 m? w obrębie 4 Wolin 2019-01-30 14:05
dokument UCHWAŁA NR III/22/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Dargobądz w działce nr 317/1 o pow. 0,2829 ha 2019-01-30 14:05
dokument UCHWAŁA NR III/23/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Warnowo, w działce Nr 14/1 o pow. 0,65 ha 2019-01-30 14:04
dokument UCHWAŁA NR III/24/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo, składającej się z działki Nr 196/5 o pow. 800 m? 2019-01-30 14:02
dokument UCHWAŁA NR III/25/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w działce nr 132 o pow. 0,5544 ha oraz w działce nr 133 o pow. 0,5270 ha 2019-01-30 14:02
dokument UCHWAŁA NR III/26/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Wisełka, składającej się z części działki Nr 90/9 o pow. 10 m? 2019-01-30 13:56
dokument UCHWAŁA NR III/27/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 1/63 o pow. 120 m? w obrębie 6 Wolin 2019-01-30 13:55
dokument UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce nr 99/6 o pow. 280 m? w obrębie 3 Wolin 2019-01-30 13:53
dokument UCHWAŁA NR III/29/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 6 Wolin, składającej się z części działki Nr 27 o pow. 1 080 m? 2019-01-30 13:53
dokument UCHWAŁA NR III/30/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 164/10 o pow. 110 m? w obrębie 3 Wolin 2019-01-30 13:52
dokument UCHWAŁA NR III/31/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 5 Wolin w działce Nr 67/4 o pow. 1,2183 ha 2019-01-30 13:46
dokument UCHWAŁA NR III/32/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Ładzin, składającej się z części działki Nr 166/1 o pow. 550 m? 2019-01-30 13:45
dokument UCHWAŁA NR III/33/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości składającej się z części działki nr 33/9 o pow. 21 m?, części działki nr 33/10 o pow. 21 m?, działki nr 33/11 o pow. 23 m?, części działki nr 33/13 o pow. 20,60 m?, części działki nr 33/14 o pow. 21,40 m?, części działki nr 33/15 o pow. 21,60 m?, działki nr 33/16 o pow. 51 m? oraz części działki nr 33/21 o pow. 261 m?, położonej w obrębie 4 Wolin 2019-01-30 13:45
dokument UCHWAŁA NR III/34/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami w 2019 roku 2019-01-30 13:33
dokument UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie komunalnych zasobów lokalowych w 2019 r. 2019-01-30 13:32
dokument UCHWAŁA NR III/36/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2019 roku 2019-01-30 13:31
dokument UCHWAŁA NR III/37/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. 2019-01-30 13:30
dokument UCHWAŁA NR III/38/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018 ? 2033 2019-01-30 13:29
dokument UCHWAŁA NR III/39/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 2019-01-30 13:27
dokument UCHWAŁA NR III/40/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Wolin na lata 2019-2023 2019-01-30 13:26
dokument UCHWAŁA NR III/41/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 2019-01-30 13:26
dokument UCHWAŁA NR III/42/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019 ? 2023 2019-01-30 13:19
dokument UCHWAŁA NR III/43/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ?Posiłek dla dzieci i młodzieży? na lata 2019 ? 2023 2019-01-30 13:18
dokument UCHWAŁA NR III/44/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok 2019-01-30 13:14