Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 78/05 Burmistrza Wolina z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia ukłsdu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 20


ZARZĄDZENIE NR 78/05

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.
i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zm. w Dz. U. z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291,
Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) oraz na podstawie § 15 uchwały Nr XXIII/277/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2005 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

30.056 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

30.056 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

18.000 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 3110 - Świadczenia społeczne

18.000 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

48.056 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

48.056 zł

w tym:

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w § 3110 - Świadczenia społeczne

30.056 zł

z przeznaczeniem na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych
i zaliczek alimentacyjnych

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

18.000 zł

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówek szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wolin.

§ 4. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o kwotę 30.056 zł.

§ 5. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany budżetu związane są z:

1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 608/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2005 r., którym przyznano Gminie Wolin dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na kwotę 30.056 zł z przeznaczeniem na wypłaty obligatoryjnych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,

2. koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych Sanepidu, wynikających z w kontroli przeprowadzonych we wrześniu i październiku 2005 r. w placówkach oświatowych na terenie Gminy Wolin.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 03-01-2006 13:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2006 13:50