Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Październik 2005 r.>Zarządzenie Nr 68/05 Burmistrza Wolina z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta


ZARZĄDZENIE NR 68/05

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 18 października 2005 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 45, zm. w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

31.860 zł

z tego:

w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

13.860 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

18.000 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

31.860 zł

z tego:

w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

13.860 zł

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 23 października 2005 r.

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność

w § 3110 - Świadczenia społeczne

18.000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie dofinansowanie realizacji Rządowego Programu “Posiłek dla potrzebujących”, ustanowionego uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r.

§ 3. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie:

Powyższa zmiana budżetu związana jest z:

  1. Decyzją Nr 15/05 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyznania Gminie Wolin dotacji celowej w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 13.860 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 23 października 2005 r.,

  2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 457/2005 z dnia 10 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2005 r., którym przyznano Gminie Wolin dotację celową w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, w § 2030 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu “Posiłek dla potrzebujących”, ustanowionego uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 25-10-2005 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2005 13:06