Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLV/572/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Wolin w 2018 r. 2018-01-26 13:15
UCHWAŁA NR XLV/573/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/559/17 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2018 ? 2033 2018-01-26 13:15
UCHWAŁA NR XLV/574/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Wolina do zawarcia umowy partnerstwa z Powiatem Kamieńskim 2018-01-26 13:14
UCHWAŁA NR XLV/575/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Wolina do zawarcia umowy partnerstwa z Powiatem Kamieńskim 2018-01-26 13:14
UCHWAŁA NR XLV/576/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kamieńskiemu 2018-01-26 13:14
UCHWAŁA NR XLV/577/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/242/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin oraz ustalenia stawki tej opłaty 2018-01-26 13:13
UCHWAŁA NR XLV/578/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Wolin od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 18/59 o pow.0,2824 ha, położonej w Uninie 2018-01-26 13:13
UCHWAŁA NR XLV/579/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wolin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg 2018-01-26 13:12
UCHWAŁA NR XLV/580/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej się z części działki nr 70/24 o pow. 1178 m? 2018-01-26 13:12
UCHWAŁA NR XLV/581/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Kołczewo w części działki nr 163 o pow. 5,8699 ha 2018-01-26 13:11
UCHWAŁA NR XLV/582/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 4 Wolin, składającej się z części działki nr 47/16 o pow. 690 m? 2018-01-26 13:11
UCHWAŁA NR XLV/583/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin, składającej się z działki nr 99/3 o pow. 45 m? 2018-01-26 13:10
UCHWAŁA NR XLV/584/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin składającej się z działki nr 11 o pow. 0,4239 ha 2018-01-26 13:10
UCHWAŁA NR XLV/585/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Recław w działce nr 261/94 o pow. 20,6649 ha 2018-01-26 13:09
UCHWAŁA NR XLV/586/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 5 Wolin w działce nr 67/3 o pow. 0,8905 ha, działce nr 73/1 o pow. 0,8692 ha, działce nr 72/1 o pow. 1,6182 ha 2018-01-26 13:09
UCHWAŁA NR XLV/587/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie 6 Wolin w części działki nr 1/47 o pow. 0,20 ha 2018-01-26 13:08
UCHWAŁA NR XLV/588/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Łuskowo w części działki Nr 121/1 o pow. 0,70 ha 2018-01-26 13:08
UCHWAŁA NR XLV/589/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 2 Wolin w działkach Nr 65 o pow. 1,1145 ha, Nr 66 o pow. 1,0976 ha, Nr 73/2 o pow. 1,0396 ha, Nr 95 o pow. 1,5010 ha, Nr 97 o pow. 1,5362 ha, części działki Nr 25 o pow. 1,00 ha, działki Nr 35 o pow. 3,2310 ha oraz działki Nr 28 o pow. 2,7688 ha 2018-01-26 13:07
UCHWAŁA NR XLV/590/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie 2 Wolin w działce nr 94 o pow. 1,5641 ha, działce nr 69 o pow. 0,9956 ha oraz części działki nr 87 o pow. 1,0065 ha 2018-01-26 13:07
UCHWAŁA NR XLV/591/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Wolin 2018-01-26 13:06
UCHWAŁA NR XLV/592/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolin 2018-01-26 13:06
UCHWAŁA NR XLV/593/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania, oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe 2018-01-26 13:05
UCHWAŁA NR XLV/594/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym 2018-01-26 13:05
UCHWAŁA NR XLV/595/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonym przez Gminę Wolin Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie ?Kraina Uśmiechu?oraz Punktach Przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych 2018-01-26 13:04
UCHWAŁA NR XLV/596/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2018-01-26 13:04
UCHWAŁA NR XLV/597/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/169/95 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Administracyjnego Szkół w Wolinie i nadania statutu 2018-01-26 13:03
UCHWAŁA NR XLV/598/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/276/16 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy 2018-01-26 13:02
UCHWAŁA NR XLV/599/18 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie skargi Jolanty Józefowicz 2018-01-26 13:02