Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Burmistrza Nr 32 w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. (dot. kwoty 1.154.190 zł.).


ZARZĄDZENIE NR 32/04

BURMISTRZA WOLINA

z dnia 21 maja 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2004 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 45, zm. w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

1.154.190 zł

z tego:

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

8.590 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.145.600 zł

w tym:

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

1.139.600 zł

w § 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

6.000 zł

§ 2.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

170.484 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

129.372 zł

w rozdziale 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

w § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

41.112 zł

§ 3. Kwota dochodów ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o kwotę 983.706 zł.

§ 4.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

1.154.190 zł

z tego:

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

8.590 zł

w tym:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.146 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

4.844 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

600 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

1.145.600 zł

w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym:

w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

17.150 zł

w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne

1.113.797 zł

w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy

450 zł

w § 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

383 zł

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

3.100 zł

w § 4260 - Zakup energii

600 zł

w § 4270 - Zakup usług remontowych

500 zł

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

3.400 zł

w § 4410 - Podróże służbowe krajowe

220 zł

w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na organizację stanowiska pracy (zakup komputera i oprogramowania) w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

6.000 zł

§ 5.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy i Miasta Wolin o kwotę

170.484 zł

z tego:

w dziale 852 - Pomoc społeczna

w rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w § 3110 - Świadczenia społeczne

129.372 zł

w rozdziale 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

w § 3110 - Świadczenia społeczne

41.112 zł

§ 6. Kwota wydatków ogółem budżetu Gminy i Miasta Wolin ulega zwiększeniu o kwotę 983.706 zł.

§ 7. Ustala się układ wykonawczy budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Wolina

Bogdan Wilkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 24-06-2004 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2004 15:04