Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Burmistrza Nr 30 w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów przygotowania nieruchomości komunalnych do zbycia.


Zarządzenie Nr 30/2004

Burmistrza Wolina z dnia 12 maja 2004 roku

W sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów przygotowania nieruchomości komunalnych do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z 2001 Nr 129 poz. 1447 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253),

Burmistrz Wolina, zarządza:

§1

Cenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste podwyższyć o koszty poniesione z tytułu:

  • przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów lokalizacji inwestycji lub dla celów podziału terenu,

  • sporządzenia mapy zasadniczej działki objętej podziałem,

  • wykonania dokumentacji geodezyjnej podziału działki,

  • sporządzenia opisu nieruchomości wydzielonej działki z przeznaczeniem do wpisu w Księdze Wieczystej,

  • sporządzenia wyceny przez biegłego

  • sporządzenia inwentaryzacji nieruchomości lokalowych lub budynkowych wraz z pomieszczeniami przynależnymi.

§2

  1. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, o których mowa w § 1 nabywca uiszczać będzie w trakcie prowadzonego postępowania. Ostateczne rozliczenie kosztów nastąpi przed zawarciem umowy notarialnej lub wydania decyzji.

W przypadku rezygnacji z kupna nieruchomości wpłacone należności nie będą podlegać zwrotowi.

  1. W przypadku przeznaczenia nieruchomości do zbycie w trybie przetargu koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, o których mowa w § 1 doliczone zostaną do ceny sprzedaży.

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 49/2003 Burmistrza Wolina z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów przygotowania nieruchomości komunalnych do zbycia

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Wolina

Bogdan Wilkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 24-06-2004 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 24-06-2004 14:52