Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zagórze.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

BURMISTRZA WOLINA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zagórze.

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami]

zawiadamiam

- o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Zagórze, opracowywanej w oparciu o uchwałę nr XIII/160/15 Rady Miejskiej
w Wolinie z dnia 28 października 2015 r.

- o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzeniu prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie zmiany Studium.

Zainteresowani mają możliwość zapoznać się z niezbędną dokumentacją w związku z przystąpieniem do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie, o którym mowa powyżej i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, w godz. od 800 do 1500 w Urzędzie Miejskim w Wolinie, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin oraz wnieść wnioski lub uwagi w terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.

Wnioski, uwagi należy wnosić na piśmie lub ustnie do protokołu. Dopuszcza się również składanie uwag i wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. Nr 130 poz.1450].

Wniosek, uwaga powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek, należy podać tytuł prawny.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami], organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wolina.

 

Burmistrz Wolina

mgr inż. Eugeniusz Jasiewicz

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 04-11-2015 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Banaszkiewicz 04-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 04-11-2015 10:19