Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 43/23 Burmistrza Wolina z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:58:19
ZARZĄDZENIE Nr 42/23 Burmistrza Wolina z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakrsu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegających na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:57:06
ZARZĄDZENIE Nr 41/23 Burmistrza Wolina z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, przeznaczonych do zbycia zgodnie z uchwałami : nr XL/397/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 marca 2021 r. oraz nr LXIII/591/22 z dnia 29 marca 2022 r. Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:53:01
OAS.0050.88.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXXII/704/23 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ulicy Jaracza 4 w Wolinie. Bernadetta Zyguś 2023-03-28 14:52:58
ZARZĄDZENIE Nr 40/23 Burmistrza Wolina z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki nr 118/4 o pow 0,0750 ha oraz działki nr 118/5 o pow 0,0757 ha, położonej w obrebie ewidencyjnym Kodrabek Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:49:47
ZARZĄDZENIE Nr 39/23 Burmistrza Wolina z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego zarządzeniem nr 21/23 Burmistrza Wolina z dnia 24 stycznia 2023 r., na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2023 roku Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:44:44
ZARZĄDZENIE Nr 38/23 Burmistrza Wolina z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2023 roku Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:42:06
ZARZĄDZENIE NR 36/23 BURMISTRZA WOLINA z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:39:24
ZARZĄDZENIE Nr 35/23 Burmistrza Wolina z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniem nr 10/23 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:36:24
ZARZĄDZENIE Nr 34/23 Burmistrza Wolina z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:34:03
ZARZĄDZENIE Nr 33/23 Burmistrza Wolina z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 w Mokrzycy Małej 12, Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:33:20
ZARZĄDZENIE Nr 32/23 Burmistrza Wolina z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert przy przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegających na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:30:50
ZARZĄDZENIE Nr 31/23 Burmistrza Wolina z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki nr 153 o pow. 0,0401 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Ostromice Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:27:56
ZARZĄDZENIE Nr 30/23 Burmistrza Wolina z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:25:50
ZARZĄDZENIE Nr 29/23 Burmistrza Wolina z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa - sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Wolin i jej jednostek organizacyjnych w 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:25:07
ZARZĄDZENIE Nr 28/23 Burmistrza Wolina z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania przeprowadzania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zakup i dostawa artykułów żywnościowych dla Przedszkola Miejskiego "Kraina Uśmiechu" w Wolinie w 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:23:21
ZARZĄDZENIE Nr 27/23 Burmistrza Wolina z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zgłoszonego Zarządzeniem nr 9/23 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2023 r., na wybór realizatora świadczeń opieki zdrowotnej w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2024 w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na 2023 rok Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:21:03
ZARZĄDZENIE Nr 26/23 Burmistrza Wolina z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań i ustalania prawa do refundacji podatku Vat Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:17:11
ZARZĄDZENIE Nr 25/23 Burmistrza Wolina z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań i ustalania prawa do refundacji podatku Vat Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:16:41
ZARZĄDZENIE Nr 24/23 Burmistrza Wolina z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań i ustalania prawa do refundacji podatku Vat Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:16:02
ZARZĄDZENIE Nr 23/23 Burmistrza Wolina z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań i ustalania prawa do refundacji podatku Vat Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:15:23
ZARZĄDZENIE Nr 22/23 Burmistrza Wolina z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłoszonych zarządzeniem Nr 209/22 Burmistrza Wolina z dnia 15 grudnia 2022 r. na realizację w 2023 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:13:54
OAS.0050.85.2023.BZ Burmistrz Wolina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy z przeznaczeniem na cele rolne, obręb Unin, obręb Kołczewo Bernadetta Zyguś 2023-03-28 14:13:51
ZARZĄDZENIE Nr 21/23 Burmistrza Wolina z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Wolin w 2023 roku Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:11:55
ZARZĄDZENIE Nr 20/23 Burmistrza Wolina z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publiczngo przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Wolin jest organem prowadzącym Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:10:10
ZARZĄDZENIE Nr 19/23 Burmistrza Wolina z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór realizatora świadczeń opieki zdrowotnej w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2024 w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na 2023 rok Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:05:26
ZARZĄDZENIE Nr 18/23 Burmistrza Wolina z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie określenia regulaminu pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór realizatora świadczeń opieki zdrowotnej w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2024 w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na 2023 rok Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:04:50
ZARZĄDZENIE Nr 14/23 Burmistrza Wolina z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji na rok 2023 Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wolin oraz powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie do usunięcia wyrobów zawierających azbest Daniel Nesteruk 2023-03-28 14:00:15
ZARZĄDZENIE Nr 13a/23 Burmistrza Wolina z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-03-28 13:58:14
ZARZĄDZENIE Nr 13/23 Burmistrza Wolina z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolinie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatku mieszkaniowego Daniel Nesteruk 2023-03-28 13:57:16
ZARZĄDZENIE Nr 12/23 Burmistrza Wolina z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolinie Programów "Asystent osobistych osoby niepełnosprawnych" - Edycja 2023 oraz " Opieka wytchnieniowa" edycja 2023 - finansowanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Daniel Nesteruk 2023-03-28 13:55:57
ZARZĄDZENIE Nr 11/23 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn "Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z obsługą dystrybucji) na potrzeby Gminy Wolin i jednostek organizacyjnych Daniel Nesteruk 2023-03-28 13:53:35
ZARZĄDZENIE Nr 10/23 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegających na organizacji nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień Daniel Nesteruk 2023-03-28 13:44:19
ZARZĄDZENIE Nr 9/23 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla podmiotów leczniczych na wybór realizatora świadczeń opieki zdrowotnej w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022- 2024 w zakresie terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na 2023 rok Daniel Nesteruk 2023-03-28 13:42:33
ZARZĄDZENIE Nr 8/23 Burmistrza Wolina z dnia 5 stycznia 2023 r. aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ujętej w "Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wolin". przyjetym Uchwałą Nr VI/45/11 Rady Miesjkiej w Wolinie z dnia 23 luty 2011 r. Daniel Nesteruk 2023-03-28 13:36:05
ZARZĄDZENIE Nr 7/23 Burmistrza Wolina z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki nr 81/2 o pow 0,1080 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Chynowo Daniel Nesteruk 2023-03-28 13:34:04
ZARZĄDZENIE Nr 6/23 Burmistrza Wolina z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki nr 81/1 o pow 0,1305 ha, położonej o obrębie ewidencyjnym Chynowo Daniel Nesteruk 2023-03-28 13:32:30
ZARZĄDZENIE Nr 5/23 Burmistrza Wolina z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej dla nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki nr 1/69 o pow0,5366 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Wolin, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LXIV/650/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 sierpnia 2022 roku Daniel Nesteruk 2023-03-28 13:31:07
ZARZĄDZENIE Nr 4a/23 Burmistrza Wolina z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-03-28 13:28:22
ZARZĄDZENIE Nr 4/23 Burmistrza Wolina z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin na 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-03-28 13:27:45