Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o LXXXIII sesji wraz z porządkiem obrad Daniel Nesteruk 2023-09-28 17:49:55
Ogłoszenie wraz z ofertą Stowarzyszenia Wolin - Wyspa Nadziei na realizację zadania publicznego pt.: "Wolińskie spotkania artystyczne." Anna Michalska 2023-09-27 11:18:00
Ogłoszenie wraz z ofertą Stowarzyszenia Wolin - Wyspa Nadziei na realizację zadania publicznego pt.: "Wolińskie spotkania artystyczne." Anna Michalska 2023-09-27 11:14:33
2023 Anna Michalska 2023-09-27 11:11:49
2023 Anna Michalska 2023-09-27 11:11:33
OAS.0050.257.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości rolnych położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, stanowiących własność Gminy Wolin Bernadetta Zyguś 2023-09-27 11:00:23
OAS.0050.257.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości rolnych położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, stanowiących własność Gminy Wolin - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2023-09-27 10:59:45
OAS.0050.257.2023.ŻK - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2023-09-27 10:56:34
OAS.0050.257.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości rolnych położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, stanowiących własność Gminy Wolin - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2023-09-27 10:56:18
OAS.0050.257.2023.ŻK - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2023-09-27 10:55:39
OAS.0050.257.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż własności nieruchomości rolnych położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Wolin, stanowiących własność Gminy Wolin - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2023-09-27 10:55:06
OAS.0050.258.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienioną nieruchomość: Obręb 0004 Wolin, prawo użytkowania wieczystego działki nr 64 pow. 0,0591 ha, Obręb 0006 Wolin działka nr 1/42 pow. 0,0271 ha Bernadetta Zyguś 2023-09-26 13:33:13
POSTANOWIENIE NR Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Wolin Mariusz Wiatrak 2023-09-25 13:40:15
wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Daniel Nesteruk 2023-09-25 09:20:54
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury nr: DOK-3.7700.261.2021.AM Mariusz Wiatrak 2023-09-22 15:45:51
Zgłoszenie zamiaru skorzystania z darmowego transportu do lokalu wyborczego na terenie Gminy Wolin Mariusz Wiatrak 2023-09-22 15:36:27
Informacja dotycząca bezpłatnego transportu do lokali wybo rczych na terenie Gminy Wolin Mariusz Wiatrak 2023-09-22 15:35:15
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 19 września 2023 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych Mariusz Wiatrak 2023-09-22 15:34:09
Biuro Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na lata 2021-2030", Daniel Nesteruk 2023-09-21 11:16:20
Zawiadomienie o LXXXII sesji wraz z porządkiem obrad Daniel Nesteruk 2023-09-20 18:21:13
INFORMACJA Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku drugiego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż działek rolnych nr 35, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 82, 84, 85 oraz 87 z obrębu ewidencyjnego 0002 Wolin przeprowadzonego w Dworku Wolińskim przy ul. Zamkowej 23a w Wolinie w dniu 15 września 2023 r. Bernadetta Zyguś 2023-09-20 11:06:29
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 19 września 2023 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych Daniel Nesteruk 2023-09-19 15:05:25
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 19 września 2023 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych Mariusz Wiatrak 2023-09-19 14:57:43
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w Urzędzie Miejskim w Wolinie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 08 września 2023 roku. Bernadetta Zyguś 2023-09-19 11:29:24
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak: BIO.6733.11.2023.AB, z dnia 18.09.2023r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działek nr: 185/2, 630/2, 634, 638/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Kołczewo 1, gmina Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2023-09-19 08:30:16
OAS.0050.255.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LVII/572/22 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 2 marca 2022 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. dz. nr 438/9 o pw. 22 m2, dz. nr 438/10 o pow. 22 m2, dz. nr 438/11 o pow. 22 m2, dz. nr 438/13 o pow. 18 m2, dz. nr 438/14 o pow. 22 m2, dz. nr 438/15 o pow. 22 m2, dz. nr 438/16 o pow. 22 m2, dz. nr 438/17 o pow. 22 m2, cz. 438/18 o pow. 180 m?, obręb ewidencyjny Kołczewo. Bernadetta Zyguś 2023-09-18 11:13:52
OAS.0050.254.2023.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 209A/22 z dnia 13 grudnia 2022 roku. cz. dz. 236/23 o pow. 160 m?, obręb ewidencyjny 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2023-09-18 11:11:15
Sprawozdanie Rb-Z II kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-09-15 14:49:51
Sprawozdanie Rb-NDS II kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-09-15 14:49:34
Sprawozdanie Rb-N II kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-09-15 14:49:09
Sprawozdanie Rb-28s II kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-09-15 14:48:44
Sprawozdanie Rb-27s II kwartał za rok 2023 r. Daniel Nesteruk 2023-09-15 14:48:24
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.10.2023.AB, z dnia 15.09.2023r. o wszczeciu postepowania administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie nabrzeża wraz z infrastrukturą w Porcie Wolin na terenie działek nr: 61/13, 61/23, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin [woj. zachodniopomorskie]. Anna Banaszkiewicz 2023-09-15 12:29:09
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie Daniel Nesteruk 2023-09-15 11:32:39
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Wolinie Daniel Nesteruk 2023-09-15 11:30:44
Obwieszczenie Burmistrza Wolina, znak: BIO.6733.9.2023.AB, z dnia 14.09.2023r. o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wraz z przebudową rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowie sieci i przyłącza energetycznego dla obsługi osiedla mieszkaniowego na dz. ew. nr 244/7, obr. 4 m. Wolin, gmina Wolin. Anna Banaszkiewicz 2023-09-15 11:24:34
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii znak: DLI-II.7621.33.2023.KM.4 Daniel Nesteruk 2023-09-15 09:54:24
OAS.0050.251.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: Obręb Kodrąbek 1. działka nr 118/4 pow. 750 m? oraz działka nr 118/5 pow. 757 m? Bernadetta Zyguś 2023-09-14 12:59:33
OAS.0050.251.2023.ŻK Burmistrz Wolina ogłasza czwarty nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: Obręb Kodrąbek 1. działka nr 118/4 pow. 750 m? oraz działka nr 118/5 pow. 757 m? Bernadetta Zyguś 2023-09-14 12:59:01
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.16.2023.PF z dnia 14.09.2023 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa trzech budynków jednorodzinnych, niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na tereie działki nr 107/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rekowo, gmina Wolin? Anna Banaszkiewicz 2023-09-14 10:25:12