Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OAS.0050.240.2020.ŻK Lista osób zakwalifikowana do II przetargu - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-27 14:20:03
OAS.0050.1a.2021.ŻK Lista osób zakwalifikowana do II przetargu - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-27 14:19:32
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Sierosław, działka nr 244/4 pow. 7989 m? - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-27 14:19:15
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Kołczewie - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-27 14:19:07
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 24 lutego 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie: - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-27 14:18:58
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Ładzin, działka 536/1 - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-27 14:18:02
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Parkowej, obręb 2 Wolin - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-27 14:17:42
Lista osób niezakwalifikowanych do wzięcia udziału w nieograniczonym przetargu ustnym, który odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 roku na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości: Obręb 2 Wolin działka nr 5 o pow. 1,2145 ha - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-27 14:17:35
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 Wolin - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-27 14:17:16
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2021 r. - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-27 14:17:02
Lista osób niezakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 05 sierpnia 2021 r. - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-27 14:16:52
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2021 r. - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-27 14:16:45
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 03 września 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0004 Wolin, działka nr 47/22 pow. 0,0799 ha - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-27 14:16:33
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 08 października 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wisełka - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-27 14:16:26
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 22 października 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0004 Wolin, działka nr 244/7 o pow. 2,7822 ha - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-27 14:16:20
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-26 15:30:29
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 29 października 2021 r. na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-26 12:49:14
OAS.0050.236.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku część działki nr 33/11 o pow. 11 m?, część działki nr 33/13 o pow. 6,60 m?, obręb 0004 Wolin Bernadetta Zyguś 2021-10-25 12:46:59
I N F O R M A C J A z przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Miasta Wolin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin, który odbył się w dniu 22 października 2021 roku Bernadetta Zyguś 2021-10-25 12:15:53
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-4.7820.235-21.2021.JR Mariusz Wiatrak 2021-10-25 11:47:27
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębie Darzowice dla działek nr: 116/2, 116/4, 117/8 . Daniel Nesteruk 2021-10-22 12:45:21
Zarządzenie nr 131/2021 Burmistrza Wolina z dnia 22 października 2021 r. w sprawie odwołania Zarządzenia nr 130/2021 Burmistrza Wolina z dnia 22 października 2021 roku. Bernadetta Zyguś 2021-10-22 11:51:05
ZARZĄDZENIE NR 130/2021 BURMISTRZA WOLINA z dnia 22 października 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Bernadetta Zyguś 2021-10-22 11:17:52
ZARZĄDZENIE NR 130/2021 BURMISTRZA WOLINA z dnia 22 października 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-22 11:11:50
ZARZĄDZENIE NR 130/2021 BURMISTRZA WOLINA z dnia 22 października 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-22 10:37:25
ZARZĄDZENIE NR 130/2021 BURMISTRZA WOLINA z dnia 22 października 2021 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-22 10:36:16
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 04.10.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn ?Budowa zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin?. Daniel Nesteruk 2021-10-22 09:29:21
Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.4.2021.MS z dnia 04.10.2021 roku o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn ?Budowa zespołu elektrowni o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewidencyjnym 7/4, w obrębie geodezyjnym Wiejkowo, gmina Wolin?. Daniel Nesteruk 2021-10-22 08:34:34
Sprawozdanie Rb-NDS III kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-21 12:13:52
Sprawozdanie Rb-28S III kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-21 12:13:28
Sprawozdanie Rb-27S III kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-21 12:13:02
Sprawozdanie Rb-N III kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-21 12:12:29
Sprawozdanie Rb-Z III kwartał za rok 2021 r. Daniel Nesteruk 2021-10-21 12:12:04
Jarosław Niewinczany 2021-10-21 10:50:19
Wybory Sołtysa Sołectwa Kodrąb Jarosław Niewinczany 2021-10-21 10:49:34
RG.6860.01.2021.MK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr LI/461/21 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 12 października 2021 roku w sprawie wniesienia mienia do spółki pod firmą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa ?KZN ? Zachodniopomorskie? Sp. z o.o. Daniel Nesteruk 2021-10-20 14:42:20
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 18 października 2021r. została wydana decyzja Nr 12/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji gazowej redukcyjnej Średniego ciśnienia Q = 1000m3/h na terenie działek nr: 42/5, 42/6, 42/9, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin. Daniel Nesteruk 2021-10-20 08:30:18
OAS.0050.247.2021.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 179/19 z dnia 17 grudnia 2019 roku. udział ? w części nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 24/1 o powierzchni 0,2942 ha, obręb Warnowo Bernadetta Zyguś 2021-10-20 08:29:04
Lista osób zakwalifikowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 22 października 2021 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 0004 Wolin, działka nr 244/7 o pow. 2,7822 ha - dokument usunięty Bernadetta Zyguś 2021-10-20 07:55:47
Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rzeczyn Daniel Nesteruk 2021-10-19 08:34:20