Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Wolina o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin w obrębach Recław, Piaski, Mierzęcin, Troszyn, Troszynek, Ostromice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA WOLINA

o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo­darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) art. 39 ust.1, art. 40
w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1277 z późn. zm.),

 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wolinie

Uchwały Nr VIII/107/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin w obrębach Recław, Piaski, Mierzęcin, Troszyn, Troszynek, Ostromice

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

 

Z niezbędną dokumentacją, w związku z przystąpieniem do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie, o którym mowa powyżej
i przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, można zapoznać się
w siedzibie Urzędu Miasta Wolin, pokój nr 103, w godzinach od 8?? do 15??.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu, w ramach przepro­wadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres: Urząd Miasta Wolin, ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin, e-mail: aosieleniec@wolin.pl

Wniosek, uwaga, powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wolina.

 

 

 

Z up. Burmistrz Wolina

 

inż. Ryszard Mróz

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kostka 14-07-2015 08:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Banaszkiewicz 14-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kostka 21-07-2015 11:58