Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LII/613/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r. 2014-03-25 14:54
dokument UCHWAŁA NR LII/614/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 2014-03-25 14:53
dokument UCHWAŁA NR LII/615/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2014 r. 2014-03-25 14:53
dokument UCHWAŁA NR LII/616/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/580/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2014 - 2020 2014-03-25 14:52
dokument UCHWAŁA NR LII/617/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działkę nr 19 o pow. 0,11 ha sklasyfikowaną jako grunty orne-0,09 ha i użytki rolne zabudowane - 0,02 ha oraz działkę nr 17 o pow. 0,06 ha sklasyfikowaną jako droga. Działki te położone są w obrębie Siniechowo 2014-03-25 14:50
dokument UCHWAŁA NR LII/618/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w Wisełce 2014-03-25 14:50
dokument UCHWAŁA NR LII/619/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Wolin 2014-03-25 14:49
dokument UCHWAŁA NR LII/620/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z Przedszkola Miejskiego w Wolinie oraz Punktów Przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych Gminy Wolin 2014-03-25 14:49
dokument UCHWAŁA NR LII/621/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie utworzenia klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum w Wolinie 2014-03-25 14:48
dokument UCHWAŁA NR LII/622/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gmina Wolin 2014-03-25 14:48
dokument UCHWAŁA NR LII/623/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Rekowo, Gm. Wolin 2014-03-25 14:47
dokument UCHWAŁA NR LII/624/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gmina Wolin 2014-03-25 14:43
dokument UCHWAŁA NR LII/625/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań 2014-03-25 14:40
dokument UCHWAŁA NR LII/626/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin 2014-03-25 14:37
dokument UCHWAŁA NR LII/627/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/317/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału gminy Wolin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-03-25 14:34
dokument UCHWAŁA NR LII/628/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXV/350/12 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Wolin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2014-03-25 14:34
dokument UCHWAŁA NR LII/629/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego przy ulicy Słowiańskiej 54a w Wolinie 2014-03-25 14:33
dokument UCHWAŁA NR LII/630/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2013 ? 2016 z perspektywą na lata 2017 ? 2020? wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. aktualizacji ?Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wolin na lata 2013 ? 2016 z perspektywą na lata 2017 ? 2020? 2014-03-25 14:32
dokument UCHWAŁA NR LII/631/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 21/5 o powierzchni 0,1092 ha, położonej w Warnowie 2014-03-25 14:30
dokument UCHWAŁA NR LII/632/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 61/35 o powierzchni około 0,0135 ha, położonej w obrębie geodezyjnym 4 - Wolin 2014-03-25 14:29
dokument UCHWAŁA NR LII/633/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wolin w 2014 r. 2014-03-25 14:29
dokument UCHWAŁA NR LII/634/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 41/2 o pow. 19 m? w obrębie 3 Wolin 2014-03-25 14:28
dokument UCHWAŁA NR LII/635/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w części działki Nr 185/3 o pow. 500 m? w obrębie Recław 2014-03-25 14:28
dokument UCHWAŁA NR LII/636/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w działce Nr 236/22 o pow. 150 m? w obrębie 4 Wolin 2014-03-25 14:27
dokument UCHWAŁA NR LII/637/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie Mokrzyca w działce Nr 135/2 o pow. 0,3998 ha 2014-03-25 14:26
dokument UCHWAŁA NR LII/638/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 20 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie gminy Wolin 2014-03-25 14:26