Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Sesja III - KATALOG -
katalog Sesja II - KATALOG -
katalog Sesja I - KATALOG -
katalog Sesja LXI - KATALOG -
katalog Sesja LX - KATALOG -
katalog Sesja LIX - KATALOG -
katalog Sesja LVIII - KATALOG -
katalog Sesja LVII - KATALOG -
katalog Sesja LVI - KATALOG -
katalog Sesja LV - KATALOG -
katalog Sesja LIV - KATALOG -
katalog Sesja LIII - KATALOG -
katalog Sesja LII - KATALOG -
dokument UCHWAŁA NR LI/599/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020 2014-02-11 08:53
dokument UCHWAŁA NR LI/600/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020 2014-02-11 08:53
dokument UCHWAŁA NR LI/601/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ?Pomoc gminy w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020 2014-02-11 08:52
dokument UCHWAŁA NR LI/602/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 22b w Chynowie 2014-02-11 08:51
dokument UCHWAŁA NR LI/603/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 22b w Chynowie 2014-02-11 08:50
dokument UCHWAŁA NR LI/604/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie gminy Wolin prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 2014-02-11 08:50
dokument UCHWAŁA NR LI/605/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie 2014-02-11 08:49
dokument UCHWAŁA NR LI/606/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2014 rok 2014-02-11 08:47
dokument UCHWAŁA NR LI/607/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Wolin w 2014 r. 2014-02-11 08:44
dokument UCHWAŁA NR LI/608/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wolin w 2014 r. 2014-02-11 08:43
dokument UCHWAŁA NR LI/609/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/580/13 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wolin na lata 2014 - 2020 2014-02-11 08:42
dokument UCHWAŁA NR LI/610/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Wolin na 2014 rok 2014-02-11 08:41
dokument UCHWAŁA NR LI/611/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez ?Wodociągi Zachodniopomorskie? spółka z o.o. w Goleniowie obowiązujących na terenie Gminy Wolin 2014-02-11 08:29
dokument UCHWAŁA NR LI/612/14 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie skargi Zbigniewa B 2021-02-19 11:56