Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatek od posiadania psów


UCHWAŁA NR XXXII/345/05
RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE
z dnia
30 listopada 2005 r.

w sprawie podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 14 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w następującej wysokości:

a) od pierwszego psa - 15,60 zł,

b) od każdego następnego - 31,20 zł.

§ 2. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwca roku podatkowego.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstaje w drugiej połowie roku podatkowego, ustala się stawkę podatku od posiadania psów w następującej wysokości:

a) od pierwszego psa - 7,80 zł,

b) od każdego następnego - 15,60 zł,

który płatny jest bez wezwania do końca roku podatkowego.

§ 3. Zwalnia się z podatku od posiadania psów - posiadanie psów w ramach schroniska dla zwierząt domowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/252/04 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
10 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 102, poz. 2300).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE:

Art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 1484) nadaje radom gmin uprawnienia do określenia stawek podatku od posiadania psów w drodze uchwały.

Stawki podatku od posiadania psów na rok 2006 uległy podwyższeniu o 3,4%, uwzględniając sumę wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005 r. - 2,5% (ogłoszonego w M.P. z 2005 r. Nr 62,
poz. 864) i IV kwartału 2004 r. - 0,9% (ogłoszonego w M.P. z 2005 r. Nr 5, poz. 66).

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-12-2005 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2005 14:45