Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalni ścieków w m. Piaski Wlk., eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie


0x08 graphic
UCHWAŁA NR XXIII/274/04

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 17 grudnia 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - oczyszczalni w m. Piaski Wlk., eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r Nr 72, poz. 747, zm. Dz. U. z 2002 r Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Dz.U. Nr 96, poz.959 i Nr 173, poz.1808) uchwala się, co następuje :

§ 1.1. Zatwierdza się taryfę opłat do stosowania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - oczyszczalni w m. Piaski Wlk: w wysokości 3,43 zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków plus należny podatek od towarów i usług - VAT, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

2. Dla użytkowników: lokali mieszkalnych, obiektów przemysłowych i poza przemysłowych ustala się dopłatę z budżetu Gminy w wysokości 5,00 zł za odprowadzenie 1 m3 ścieków do urządzeń kanalizacyjnych opisanych w § 1
niniejszej uchwały.

§ 2. Taryfy obowiązują w okresie od dnia 01.02.2005 r. do dnia 31.01.2006 r.

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/169/03 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia
30 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - oczyszczalni w m. Piaski Wlk., eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2005 r. i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady

Ewa Halicka

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w art.24 ust.3 zobowiązuje rady gmin do zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wnioskiem z dnia 19.11.2004 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie zaproponował taryfę opłat za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych - Oczyszczalni w m. Piaski Wlk. w wysokości 9,05 zł za 1 m3 odprowadzonych ścieków.

Mieszkańcy Gminy Wolin będą płacić jednolitą taryfę w wysokości 3,43 za /m3 oczyszczania ścieków + należny podatek VAT , natomiast zróżnicowane wielkości dopłat do poszczególnych taryf wynikają generalnie z niedociążenia działających systemów kanalizacyjnych do oczyszczalni w Wolinie , Piaskach i Międzywodziu. Przyjęcie proponowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej taryf w/g rzeczywistych kosztów eksploatacji systemów byłoby zbyt dużym obciążeniem dla mieszkańców gminy i nie zachęcałoby do przyłączania się do gminnych sieci kanalizacyjnych. W 2005 roku Gmina Wolin wraz ze Związkiem Gmin Wyspy Wolin podejmie wspólne działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę istniejących systemów kanalizacyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 03-01-2005 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 03-01-2005 09:22